Treth y Wlad: Gwerthusiad Rhanbarthol

Yn dilyn Deddf Cyllid (1909-1910) 1910, crewyd cofrestrau dyletswyddau ar werthoedd tir, gan greu cofnod cyflawn o berchnogaeth tir a gwerth eiddo yn y cyfnod oddeutu 1910-12. Daeth mapiau o gyfres o fapiau Arolwg Ordnans 2.5":1 milltir gyda'r cofrestrau, adwaenwyd hefyd fel Llyfr Domesday.

Oeddech chi'n gwybod? Y gallwn wneud gwaith ymchwil ar eich rhan