Sesiynau Bach

image of petty session document

Cynhaliwyd y Sesiynau Bach yn gyntaf yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg.  Llysoedd llai oedd y rhain gydag ustusiaid neu ynadon. Mae'r cofnodion yn cynnwys llyfrau cofnodion, cofrestrau'r llys, cofrestrau mabwysiadu, trwyddedau a chyfriflyfrau

Oeddech chi'n gwybod? Gallwn wneud gwaith ymchwil ar eich rhan.

Cofnodion

Bydd y dolenni isod yn eich tywys i'r dogfennau PDF. 

Sir Frycheiniog - Cyffredinol (Cyf: B/PS)

Aberhonddu (Cyf: B/PS/BR)

Llanfair-ym-Muallt (Cyf: B/PS/BU)

Crughywel (Cyf: B/PS/CR)

Defynnog (Cyf: B/PS/D)

Y Gelli Gandryll (Cyf: B/PS/H)

Merthyr a Phencelli (Cyf: B/PS/MP)

Talgarth (Cyf: B/PS/T)

Ystradgynlais (Cyf: B/PS/Y)

Cofnodion

Bydd y dolenni isod yn eich tywys i'r dogfennau PDF.

Sir Drefaldwyn - Cyffredinol (Cyf: M/PS/Q)

Cawse (Cyf: M/PS/C)

Deuddwr (Cyf: M/PS/D)

Llandysilio (Cyf: M/PS/LD)

Llanfyllin (Cyf: M/PS/LF)

Llanidloes (Cyf: M/PS/LI)

Machynlleth (Cyf: M/PS/M)

Mathrafal (Cyf: M/PS/MA)

Trefaldwyn (Cyf: M/PS/MO)

Y Drenewydd (Cyf: M/PS/N)

Y Trallwng (Cyf: M/PS/W)

Cofnodion

Bydd y dolenni isod yn eich tywys i'r dogfennau PDF.

Sir Faesyfed - Cyffredinol (Cyf: R/PS/R)

Colwyn (Cyf: R/PS/C)

Dwyrain Maesyfed (Cyf: R/PS/ER)

Tref-y-clawdd (Cyf: R/PS/KN)

Llandrindod (Cyf: R/PS/LW)

Maesyfed (Cyf: R/PS/NR)

Castell-paen (Cyf: R/PS/PA)

Llanandras (Cyf: R/PS/P)

Rhaeadr Gwy (Cyf: R/PS/RH)

 

 

Gall cyfyngiad fod ar fynediad i rai cofnodon o'r sesiynau bach, cysylltwch ag archifau Powys i gael rhagor o fanylion.