Priffyrdd: Cwmniau Tyrpeg

Ymddangosodd y cwmniau tyrpeg yn yr ail ganrif ar bymtheg, fel arfer gan Ddeddfau Senedd preifat.  Fel hyn byddai'r cwmni'n cynnal a chadw rhan benodol o ffordd am doll.  Ar ol 1871 cawsant eu diddymu a'u trosglwyddo i fyrddau priffyrdd a phlwyfi.

 

 

Oeddech chi'n gwybod?  Gallwn wneud ymchwil ar eich rhan

Cofnodion

Ar ol 1888, cafodd y priffyrdd eu trosglwyddo i'r Cynghorau Sir gyda'r ffyrdd eraill yn cael eu trosglwyddo i'r  cynghorau dosbarth gwledig a threfol o 1894.

Mae cofnodion y cwmniau tyrpeg yn rhan o gasgliadau'r sesiynau chwarter