Priffyrdd: Byrddau Priffyrdd

Festri'r plwyf oedd yn gyfrifol am briffyrdd hyd at 1835 wrth i Ddeddf Priffyrdd alluogi plwyfi i gyfuno a chreu awdurdodau priffyrdd.  Roedd y byrddau iechyd lleol a ffurfiwyd ar ol 1848 ac 1858 hefyd yn gyfrifol am briffyrdd mewn ardaloedd trefol.

Oeddech chi'n gwybod?  Gallwn wneud ymchwil ar eich rhan

Cofnodion

Mae'r dolenni isod yn arwain at ddogfennau PDF.

Bwrdd Priffyrdd

Llanfair-ym-Muallt (Cyf: B/HB/BU)

Crughywel (Cyf: B/HB/CR)

Talgarth (Cyf: B/HB/T)
[gweler hefyd Sesiynau Chwarter Sir Frycheiniog: Byrddau Ffyrdd B/QS/AR]    

Cofnodion

Mae'r dolenni isod yn arwain at ddogfennau PDF.

Bwrdd Priffyrdd

Pwll a Ffordun (Cyf: M/H/F, A)

Y Drenewydd a Llanidloes (Cyf: M/H/N)

Llanfyllin  (Cyf: M/HB/B)


*Llanfyllin - gweler hefyd Sesiynau Chwarter Sir Drefaldwyn: Priffyrdd 1864-89 M/QS/AH

Cofnodion

Mae'r dolenni isod yn arwain at ddogfennau PDF.

Bwrdd Priffyrdd

Tref-y-clawdd (Cyf: R/HB/KN)

Castell paen (Cyf: R/HB/PA)

 

Gwybodaeth Ychwanegol

Yn dilyn Deddf Priffyrdd 1862, roedd gan Ynadon Heddwch y pwer i orfodi plwyfi gwledig i uno i greu awdurdodau priffyrdd a fyddai'n cael eu gweinyddu gan fwrdd, lle'r oedd angen.

Ar ol 1888, trosglwyddwyd y cyfrifoldeb am briffyrdd i gynghorau sir, ac yn 1894 roedd y cynghorau dosbarth gwledig a threfol yn gyfrifol am ffyrdd llai.