Presbyteraidd

Oeddech chi'n gwybod? Gallwngwneud ymchwil ar eich rhan

Cofnodion

Mae'r dolenni isod yn arwain at ddogfennau PDF.

Grwp Eglwysi Presbyteraidd cylch Trecastell (Cyf: B/NC/5/A)

Eglwys Bresbyteraidd Crai (Cyf: B/NC/5/B)

Henaduriaeth Brycheiniog, Maesyfed a Henffordd (Cyf: P/NC/5/A)

 

 

Clirio