Papurau Newydd Lleol

Allwedd: Eitemau mewn print italig ar gael ar ficrofilm yn unig. > yn dynodi fod papur newydd wedi newid ei enw. BR = Llyfrgell Aberhonddu; LLW = Llyfrgell Llandrindod; NEW = Llyfrgell Y Drenewydd.  Daw manylion y papurau newydd o Newsplan: Report of the Newsplan Project in Wales, 1994.

Y brif storfa ar gyfer papurau newydd Saesneg taleithiol, Gwyddelig, Albaneg a Chymraeg yw Llyfrgell Bapurau Newydd y Llyfrgell Brydeinig, Colindale Avenue, Llundain, NW9 5HE (020 7412 7353). Ar gyfer Cymru, mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn ddefnyddiol hefyd. Ar gyfer papurau newydd cynharach na 1801: Y Llyfrgell Brydeinig, Great Russell Street, Llundain, WC1B 3DG.

Rhestr yn Nhrefn yr Wyddor

BRECON AND RADNOR EXPRESS AND CARMARTHEN GAZETTE (1889-1933)

 • LLW: 1889-1897, 1899-1933
 • BR: 1909-1933
 • > BRECON AND RADNOR EXPRESS AND COUNTY TIMES (1933-)
 • BR: 1933-1950, 1969-1970, 1987- nawr
 • LLW: 1933-1950, 1989-2010, 1995 - 2004
 • CAO 1953

BRECON COUNTY TIMES (1866-1933)

[Yn wreiddiol Brecon County Times, Neath Gazette & General Advertiser, then Brecon & Radnor County Times, ac yn olaf Brecon County Times]

 • BR: 1866-1896, 1898-1933

BRECON FREE PRESS AND GENERAL ADVERTISER

 • BR: 1883-1885
 • > BRECKNOCK BEACON AND GENERAL ADVERTISER
 • BR: 1885-1896

BRECON GAZETTE gweler RADNOR TIMES - BRECON GAZETTE


BRECON JOURNAL (1855-1868)

[Yn wreiddiol Brecon Journal & Charles Knight's Town & Country Newspaper, then Brecon Journal & Town & Country Newspaper, ac yn olaf Brecon Journal & County Advertiser]

 • BR: 1855-1868


BRECON REPORTER AND SOUTH WALES GENERAL ADVERTISER (1863-1867)

 • BR: 1863-1867

CENTRAL WALES NEWS gweler RADNORSHIRE STANDARD

COUNTY TIMES AND EXPRESS gweler MONTGOMERYSHIRE COUNTY TIMES etc.

COUNTY TIMES AND GAZETTE (1969-)

 • CAO: 1969-1987

[Y papur newydd hwn yw rhifyn y Brecon and Radnor o'r County Times & Express, (q.v.)]


LLANDRINDOD WELLS GAZETTE gweler RADNORSHIRE STANDARD & LLANDRINDOD WELLS GAZETTE


MID WALES JOURNAL (1975-)

 • LLW: 1990 - nawr


MONTGOMERYSHIRE COUNTY TIMES & SHREWSBURY & MID WALES ADVTR. (1893-1952)

 • NEW: 1893-1952
 • >COUNTY TIMES (1952-1969)
 • NEW: 1952-1969
 • > COUNTY TIMES AND EXPRESS (1969-)
 • NEW: 1969-, 1981-,

[Sylwer The County Times & Gazette (q.v.) yw rhifyn y Brecon & Radnor o'r County Times & Express]

 
MONTGOMERYSHIRE ECHO, LLANIDLOES AND MID-WALES GAZETTE

 • NEW: 1888-1889, 1891-1895
 • >MONTGOMERY AND RADNOR ECHO AND MID WALES GAZETTE
 • NEW: 1897-1912


MONTGOMERYSHIRE HERALD

 • NEW: 1835

MONTGOMERYSHIRE EXPRESS gweler NEWTOWN & WELSHPOOL EXPRESS etc

MONTGOMERYSHIRE MERCURY (1969)

 • NEW:1969 (Rhifynnau 1-5, Hydref)


NEWTOWN AND WELSHPOOL EXPRESS (1860-1876)
NEW: 1869-1876

 • > MONTGOMERYSHIRE EXPRESS (1877-1890)
 • NEW: 1877-1890> MONTGOMERY EXPRESS AND RADNOR TIMES (1890-1960)
 • NEW: 1891-1892, 1909-1950, [1893-1960]
 • LLW: 1959
 • CAO: 1950-1960
 • > MONTGOMERYSHIRE EXPRESS (1960-1969)
 • NEW: 1960-1969


NEWTOWN CRIER (1974-1979)

 • NEW: 1974-1979
 • > NEWTOWN CRIER AND MID WALES ADVERTISER (1980-1981)
 • NEW: 1980 (rhai dyddiadau'n unig)


OSWESTRY AND BORDER COUNTIES ADVERTISER AND MONTGOMERYSHIRE MERCURY

 • NEW: 1906-1950


POWYS COUNTY TIMES gweler BRECON AND RADNOR EXPRESS & COUNTY TIMES

RADNOR EXPRESS (1898-1990)

 • LLW: 1911-1950 [1906, 1908, 1949-1970]
 • CAO: 1906, 1908, 1949-1970


RADNOR TIMES (1959 - 1961)

 • CAO: 1959-1961
 • > BRECON GAZETTE (1961-1963)
 • CAO: 1961-1963
 • > TIMES GAZETTE (1963-1969)
 • CAO: 1963

[gweler hefyd MONTGOMERY EXPRESS & RADNOR TIMES]


RADNORSHIRE STANDARD AND LLANDRINDOD WELLS GAZETTE
(1898-1901)

 • CAO: 1906, 1908
 • LLW: 1898-1901, 1899> CENTRAL WALES NEWS, RADNORSHIRE STANDARD & LLANDRINDOD WELLS GAZETTE (1901-1919)
 • LLW: 1901-1919
 • >MID WALES INDEPENDENT, CENTRAL WALES NEWS etc (1919-1921)
 • LLW: 1920-1921


 
SHROPSHIRE JOURNAL (MID WALES EDITION)

 • CAO: 1965-1966

SILURIAN, OR SOUTH WALES GENERAL ADVERTISER (1836-1853)

 • BR: 1838-1853 (rhai dyddiadau'n unig)
 • > SILURIAN, CARDIFF, MERTHYR, & BRECON MERCURY, & SOUTH WALES GENERAL ADVERTISER (1853-1855)
 • BR: 1853-1855 (rhai dyddiadau'n unig)


TIMES - GAZETTE gweler RADNOR TIMES AND BRECON GAZETTE

WELLINGTON JOURNAL AND SHREWSBURY NEWS (RHIFYN CANOLBARTH CYMRU)

 • CAO: 1922-1964
 • NEW: 1950-1964   

Mae catalog o’r holl bapurau newydd y mae Swyddfa Archifau Sirol Powys yn eu cadw i’w weld ar y dudalen Casgliadau Amrywiol (P/X/57)

Sir Frycheiniog a Sir Faesyfed

 

Brecon and Radnor Express and Carmarthen Gazette 1889-1933
Brecon and Radnor Express and County Times 1933-1950, 1969-1970, 1987 - nawr
Brecon County Times 1866-1933
Brecon Free Press 1883-1896
Brecon Journal 1855-1868
Brecon Reporter and South Wales General Advertiser 1863-1867
Central Wales News, Radnorshire Standard and Llandrindod Wells Gazette 1901-1919
County Times and Gazette 1969-1987
Mid Wales Journal 1990-date
Mid Wales Independent, Central Wales News 1920-1921
Montgomery Express and Radnor Times 1891-1960
Radnor Express 1906, 1908, 1911-1970
Radnor Times 1959-1961
Radnor Times - Brecon Gazette 1961-1963
Radnorshire Standard and Llandrindod Wells Gazette 1898-1901
Shropshire Journal - Mid Wales Edition 1965
Silurian, or South Wales General Advertiser 1838-1853
Silurian, Cardiff, Merthyr & Brecon Mercury, etc. 1853-1855
Wellington Journal & Shrewsbury News 1922-1964

 

Sir Drefaldwyn

 

County Times 1952-1969
County Times and Express 1969-date
Mid Wales Journal 1990-date
Montgomeryshire Echo 1888-1889, 1891-1895, 1897-1912
Montgomery Express and Radnor Times 1891-1960
Montgomeryshire County Times and Shrewsbury and Mid Wales Advertiser 1893-1952
Montgomeryshire Express 1877-1890
Montgomeryshire Express 1960-1969
Montgomeryshire Herald 1835
Montgomeryshire Mercury 1969
Newtown and Welshpool Express 1869-1876
Newtown Crier 1974-1979
Newtown Crier and Mid Wales Advertiser 1980
Oswestry and Border Counties Advertiser 1906-1950
Wellington Journal & Shrewsbury News 1923-1964

 

Sir Frycheiniog a Sir Faesyfed (yn ol dyddiad)

 

1838-1853 Silurian, or South Wales General Advertiser
1853-1855 Silurian, Cardiff, Merthyr & Brecon Mercury, etc.
1855-1868 Brecon Journal
1863-1867 Brecon Reporter and South Wales General Advertiser
1866-1933 Brecon County Times
1883-1896 Brecon Free Press
1891-1960 Montgomery Express and Radnor Times
1889-1933 Brecon and Radnor Express and Carmarthen Gazette
1898-1901 Radnorshire Standard and Llandrindod Wells Gazette
1901-1919 Central Wales News, Radnorshire Standard and Llandrindod Wells Gazette
1906, 1908, 1911-1970 Radnor Express
1920-1921 Mid Wales Independent, Central Wales News
1922-1966 Wellington Journal & Shrewsbury News
1933-1950, 1969-1970, 1987-date Brecon and Radnor Express and County Times
1959-1961 Radnor Times
1961-1963 Radnor Times - Brecon Gazette
1965-1966 Shropshire Journal - Mid Wales Edition
1969-1987 County Times and Gazette
1990 - nawr Mid Wales Journal

 

Sir Drefaldwyn (yn ol dyddiad)

 

1835 Montgomeryshire Herald
1869-1876 Newtown and Welshpool Express
1877-1890 Montgomeryshire Express
1888-1912 (gyda bylchau) Montgomeryshire Echo
1891-1960 Montgomery Express and Radnor Times
1893-1952 Montgomeryshire County Times and Shrewsbury and Mid Wales Advertiser
1906-1950 Oswestry and Border Counties Advertiser
1922-1964 Wellington Journal & Shrewsbury News
1952-1969 County Times
1960-1969 Montgomeryshire Express
1969 Montgomeryshire Mercury
1969 - nawr County Times and Express
1974-1979 Newtown Crier
1980 Newtown Crier and Mid Wales Advertiser
1989 - nawr Mid Wales Journal