Methodistiaid

Dechreuodd John Wesley ar ei weinidogaeth yn 1739, a sefydlwyd Cymdeithasau Methodistaidd o'r cychwyn bron. Bu sawl ymwahaniad o'r prif sefydliad, a'r hynotaf yn eu plith, o bosibl oedd y Methodistiaid Cyntefig a wahanodd oddi wrthynt yn 1807, a'r Methodistiaid Annibynnol yn 1805. Ffurfiodd tair cangen arall a oedd wedi ymwahanu yr Eglwys Fethodistaidd Unedig yn 1907. Yn 1932, unwyd yr holl grwpiau i Eglwys Fethodistaidd Prydain Fawr, ar wahân i'r rhaniad Annibynnol.

 

 

Oeddech chi'n gwybod? Gallwngwneud ymchwil ar eich rhan

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae'r eglwysi Methodistaidd wedi'u rhannu'n gylchedau, gyda gweinidog arolygwr; a sawl cylchdaith yn ffurfio rhanbarth. Roedd Methodistiaeth Cymraeg yn Galfinaidd, ac wedi'i threfnu yn y dull Presbyteraidd.

Gweler trosglwyddiad i Lyfrgell Aberhonddu hefyd (B/D/LBY/4) am ragor o gofnodion.