Llys Sirol a Siryfiaeth

image of an old legal document

Mae Llysoedd Sirol yn dyddio nol i gyfnod y Sacsoniaid, ond sefydlwyd yn eu ffurf bresennol gan y Ddeddf Llysoedd Sirol 1846. Maent yn ymdrin yn bennaf ag achosion yn ymwneud â dyledion bychain a methdaliad, ac iawndal i weithwyr.

 

 

 

Oeddech chi'n gwybod? Gallwn wneud gwaith ymchwil ar eich rhan

Cofnodion

Llysoedd Sirol

Sir Frycheiniog (Cyf: B/CCT)

Sir Drefaldwyn (Cyf: M/CCT, M/S)

Sir Faesyfed (Cyf: B/CCT)

* Sir Frycheiniog: Gweler hefyd y Gelli: llyfrau llythyron 1875-1886, rheithgor 1896, 1898: B/D/RTG

Siryfiaeth

Sir Faesyfed     R/SF

* Sir Faesyfed: Gweler hefyd papurau Siryfiaeth, 1952-70 R/QS