Cynghorau Sir

image of old radnorshire county council building

Sefydlwyd Cynghorau Sir gan Ddeddf Llywodraeth Leol 1888, i redeg llawer o swyddogaethau gweinyddol y Sesiynau Chwarter. Cyfunwyd tair sir Brycheiniog, Maldwyn a Maesyfed i lunio sir newydd Powys yn sgil aildrefnu llywodraeth leol ym 1974.

 

 

Oeddech chi'n gwybod? Gallwn wneud ymchwil ar eich rhan

Cofnodion

Mae'r dolenni isod yn cysylltu â dogfennau PDF.

Pwyllgorau

Cofnodion Pwyllgorau (Cyf: B/C)

Adrannau

Penseiri (Cyf: B/C/A)

Amddiffyn Sifil (Cyf: B/C/CD)

Clercod (Cyf: B/C/C)

Addysg (Cyf: B/C/E)

Iechyd (Cyf: B/C/H)

Priffyrdd (Cyf: B/C/HT)

Asiant Tir (Cyf: B/C/LA)

Gwasanaeth Llyfrgell (Cyf: B/C/LM)

Treth Cerbyd (Cyf: B/C/MT)

Parc Cenedlaethol (Cyf: B/C/NP)

Cynllunio (Cyf: B/C/P)

Cymorth Cyhoeddus (Cyf: B/C/PA)

Syrfewyr (Cyf: B/C/SU)

Trysoryddion (Cyf: B/C/T)

Lles (Cyf: B/C/W)


* Adran Clercood - cliciwch y tab 'Powys' uchod i weld hefyd P/CD/SOL Cyngor Sir Powys, Adran Cyfreithwyr: Dogfennau Morgais 1870-1939

Cofnodion

Mae'r dolenni isod yn cysylltu â dolenni PDF.

Pwyllgorau

Cofnodion y Cyngor Llawn a chofnodion cysylltiedig (Cyf: M/C cyngor llawn)

Pob pwyllgor arall a chofnodion cysylltiedig (Cyf: M/C pwyllgorau)

Adrannau

Penseiri (Cyf: M/C/A)

Clercod (Cyf: M/C/C)

Amddiffyn Sifil (Cyf: M/C/CD)

Addysg (Cyf: M/C/E)

Priffyrdd (Cyf: M/C/H)

Gwasanaeth Llyfrgell (Cyf: M/C/LM)

Treth Cerbydau (Cyf: M/C/MT)

Cynllunio (Cyf: M/C/P)

Cymorth Cyhoeddus (Cyf: M/C/PA)

Trysorydd (Cyf: M/C/T)

Lles (Cyf: M/C/W)

Cofnodion

Mae'r dolenni isod yn cysylltu â dogfennau PDF.

Pwyllgorau

Pwyllgorau     R/C

Adrannau

Penseiri (Cyf: R/C/A)

Clercod (Cyf: R/C/C)

Amddiffyn Sifil (Cyf: R/C/CD)

Addysg (Cyf: R/C/E)

Iechyd (Cyf: R/C/H)

Priffyrdd a Chludiant (Cyf: R/C/HT)

Asiant Tir (Cyf: R/C/LA)

Trethu Cerbydau (Cyf: R/C/MT)

Cynllunio (Cyf: R/C/P)

Cymorth Cyhoeddus (Cyf: R/C/PA)

Gwasanaethau Cymdeithasol (Cyf: R/C/SS)

Syrfewr y Sir (Cyf: R/C/SU)

Adran y Trysorydd (Cyf: R/C/T)

Lles (Cyf: R/C/W)

Cofnodion amrywiol (Cyf: R/C/X)

Cofnodion

Mae'r dolenni isod yn cysylltu â dogfennau PDF.

Cofnodion Pwyllgor

Agendâu a Chofnodion Pwyllgorau (Cyf: P/C/C)

Adrannau

Cafodd y cofnodion isod a restrwyd fel rhai adrannol eu trosglwyddo i Archifau Powys Archives cyn 1996 yn bennaf.  Ym 1996 sefydlodd Cyngor Sir Powys gyfleuster Cofnodion Modern (Rheoli Gwybodaeth erbyn hyn)i ofalu am ei gofnodion ei hun, ac yn y fan honno y mae'r mwyafrif llethodd o gofnodion y Cyngor ynghadw. I gyrraedd cofnodion Cyngor Sir Powys sy'n cael eu storio yn yr adran Rheoli Gwybodaeth, bydd angen i chi gysylltu â'r adran berthnasol ar ei ffurf bresennol.

Mae'r cofnodion yn y rhestr isod wedi'u cofnodi gan yr adran berthnasol fel oedd hi ar y pryd, a dim ond rhan fechan iawn o gofnodion Cyngor Sir Powys yw'r cofnodion hyn.

Adran y Penseiri (Cyf: P/CD/A)

Cynllunio at Argyfwng (Cyf: P/CD/CD)

Prif Weithredwr* (Cyf: P/CD/CE)

Addysg (Cyf: P/CD/E)

Priffyrdd: Pontydd Hanesyddol (Cyf: P/CD/H)

Iechyd (Cyf: P/CD/H)

Llyfrgelloedd (Cyf: P/CD/L)

Asiant Tir (Cyf: P/CD/LA)

Cynllunio (Cyf: P/CD/PL)

Cyfreithwyr (Cyf: P/CD/SOL)

Gwasanaethau Cymdeithasol (Cyf: P/CD/SS)

Gwasanaethau Technegol a Lleol (Cyf: P/CD/TLS)

Trysoryddion (Cyf: P/CD/T)

Theatr Powys (Cyf: P/CD/TP)

*Mae cofnodion adran y Prif Weithredwr hefyd yn cynnwys cofrestri brechiadau ar gyfer Dosbarth Undeb Llanfyllin a Llanrhaeadr  1873-1919 - nid yw'r catalog ar gael ar ffurf electronig hyd yma - cysylltwch ag Archifau Powys i gael rhagor o fanylion.

 

Bydd cyfyngiad ar fynediad i rai cofnodion cyngor sir, er enghraifft cofnodion staff neu gofrestri cartrefi plant neu sefydliadau cymorth cyhoeddus. Cysylltwch ag Archifau Powys i gael rhagor o fanylion.