Cynghorau Sir

Rydym yn creu gwefan  newydd i’ch helpu chi wneud mwy ar-lein gyda ni, a’n helpu ni gadw llygad, ymateb a’ch diweddaru chi am eich ceisiadau.

Byddwn yn symud eitemau’n raddol i’r wefan newydd dros y misoedd nesaf ac yn gwrando ar unrhyw sylwadau fydd gennych er mwyn gwella’r wefan ymhellach.

 

Defnyddiwch ein gwefan newydd i weld y tudalen hwn

 

Bydd cyfyngiad ar fynediad i rai cofnodion cyngor sir, er enghraifft cofnodion staff neu gofrestri cartrefi plant neu sefydliadau cymorth cyhoeddus. Cysylltwch ag Archifau Powys i gael rhagor o fanylion.