Cynghorau Dosbarth Trefol a Gwledig

Ymddangosodd y cynghorau hyn yn sgil Deddf Llywodraeth Leol 1894, pan ddaethant yn gyfrifol am waith awdurdodau iechydol trefol a gwledig gynt (gweler Byrddau Iechyd Lleol, uchod). Ar ôl 1925 daethant yn awdurodau codi trethi eiddo. Diddymwyd hwy yn sgil aildrefnu llywodraeth leol ym 1974.

 

 

Oeddech chi'n gwybod? Gallwn wneud ymchwil ar eich rhan

Cofnodion

Mae'r dolenni isod yn cysylltu â dogfennau PDF.

Cyngor Dosbarth Gwledig Ffordun (Cyf:M/RD/FO)

Cyngor Dosbarth Gwledig Llanfyllin (Cyf:M/RD/LF)

Cyngor Dosbarth Gwledig Machynlleth (Cyf:M/RD/MA)

Cyngor Dosbarth Trefol Machynlleth (Cyf:M/UD/MA)

Cyngor Dosbarth Gwledig Y Drenewydd a Llanidloes  (Cyf:M/RD/NL)

Cyngor Dosbarth Trefol y Drenewydd a Llanllwchaearn (Cyf:M/UD/NL)


Gwelwch hefyd Cyngor Dosbarth Maldwyn (Cyf: M/DC) ac Adran Y Trysorydd Cyngor Sir Drefaldwyn.

Cofnodion

Mae'r dolenni isod yn cysylltu â dogfennau PDF.

Cyngor Dosbarth Gwledig Colwyn (Cyf: R/RD/CO)

Cyngor Dosbarth Gwledig Tref-y-Clawdd (Cyf: R/RD/KN)

Cyngor Dosbarth Trefol Tref-y-Clawdd (Cyf: R/UD/KN)

Cyngor Dosbarth Trefol Llandrindod (Cyf: R/UD/LW)

Cyngor Dosbarth Gwledig Maesyfed (Cyf: R/RD/NR)

Cyngor Dosbarth Gwledig Castell-paen (Cyf: R/RD/PA)

Cyngor Dosbarth Trefol Llanandras (Cyf: R/UD/PR)

Cyngor Dosbarth Gwledig Rhaeadr Gwy (Cyf: R/RD/RH)


Gweler hefyd Cyngor Dosbarth Maesyfed (Cyf: R/DC)