Cymdeithas y Cyfeillion

Dechreuodd George Fox, sylfaenydd Cymdeithas y Cyfeillion, bregethu tua 1647. Nid oedd gan y Cyfeillion, a adwaenwyd hefyd fel y Crynwyr, drefn weinidogaethol, ac mae trefn y mudiad yr un fath i bob hanfod â'r hyn a sylfaenwyd yn 1666.

 

 

 

Oeddech chi'n gwybod? Gallwn wneud ymchwil ar eich rhan

Cofnodion

Mae'r dolenni isod yn arwain at ddogfennau PDF.

Sir Drefaldwyn

Ty Cwrdd Y Drenewydd (Cyf: M/NC/2/A)

Cyfeillion Esgair Goch, Trefeglwys (Cyf: M/NC/2/B)

Cyfeillion Llangurig (Cyf: M/NC/2/C)

Sir Faesyfed

Ty Cwrdd Pales (Cyf: R/NC/2/A)

Llandrindod (Cyf: R/NC/2/B)

Llanllyr (Cyf: R/NC/2/C)

Canolbarth Cymru (Cyf: R/NC/2/X)

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae pob cynulleidfa /cynulliad yn Gyfarfod Neilltuol (neu baratoadol); mae grwp o gyfarfodydd neilltuol yn ffurfio Cyfarfod Misol er dibenion gweinyddu; mae cyfarfodydd misol yn cyfuno i ffurfio Cyfarfod Chwarterol, sy'n ymwneud fwy â materion ysbrydol.

Yn olaf, ar lefel genedlaethol, mae Cyfarfod Blynyddol. Mae'r cofnodion ar y dudalen hon yn deillio o Gyfarfod Misol Henffordd a Chanolbarth Cymru.