Cyllid y Wlad: Asesiadau Treth Tir

Oeddech chi'n gwybod?  Gallwn gwneud ymchwil ar eich rhan

Cofnodion

Bydd y dolenni isod yn eich tywys i ddogfennau PDF.

Sir Frycheiniog (Cyf: B/LT)

Sir Drefaldwyn (Cyf: M/LT)


Gallwch ddod o hyd i asesiadau treth tir cynharach yng nghofnodion y Sesiynau Chwarter.

Clirio