Comisiwn Elusennau

Dan Ddeddfau Ymddiriedolaethau Elusennol 1853 ac 1855, roedd rhaid i bob elusen anfon cyfrifon blynyddol at Fwrdd y Comisiynwyr Elusennol.

 

 

Oeddech chi'n gwybod?  Gallwn wneud ymchwil ar eich rhan

Cofnodion

Mae'r dolenni isod yn arwain at ddogfennau PDF.

Sir

Sir Frycheiniog (Cyf: B/CYC)

Sir Drefaldwyn (Cyf: M/CYC)

Sir Faesyfed (Cyf: R/CYC)