Cofnodion y Crwner

Mae swyddfa'r crwner yn dyddio o ganol yr oesoedd canol, ond ychydig o gofnodion cynnar sydd wedi goroesi.  Ar ôl 1888, roedd y crwner yn cael ei benodi gan y Cyngor Sir.

 

 

 

Oeddech chi'n gwybod? Gallwn wneud gwaith ymchwil ar eich rhan

Cofnodion

Bydd y dolenni isod yn eich tywys i ddogfennau PDF.

Sir Frycheiniog (Dim)

Sir Drefaldwyn (Cyf: M/COR)

Sir Faesyfed (Cyf: R/COR)

 

 

* Sir Frycheiniog.  Gweler hefyd papurau'r crwner ar gyfer Crughywel a Thre-twr 1856-1881 (B/D/DAV/1/76/1-39)

* Sir Faesyfed:  Gweler hefyd Ymchwiliadau, deponiadau a phapurau cysylltiedig 1867-73 (R/D/JGW/CR)


Cofrestrau marwolaethau a adroddwyd wrth y crwner, 1953-1975 (R/D/JK/CR)

Noder fod cwestau a threuliau'r crwner yn ymddangos yn rhestrau a ffeiliau'r Sesiynau Chwarter ambell waith.

Powys ôl 1974 (cysylltwch ag Archifau am fanylion)

Gall cyfyngiad fod ar fynediad i rai o gofnodion y crwner, cysylltwch ag archifau powys i gael rhagor o fanylion.