Cofnodion Eglwysig

Oeddech chi'n gwybod? Gallwn wneud ymchwil ar eich rhan

Cofnodion

Mae'r dolenni isod yn arwain at ddogfennau PDF.

Sir Frycheiniog (Cyf: B/EP)

Sir Drefaldwyn EP1-8 (Cyf: M/EP)

Sir Drefaldwyn EP9-34 (Cyf: M/EP)

Sir Drefaldwyn EP35-53 (Cyf: M/EP)

Sir Faesyfed (Cyf: R/EP)

Am fanylion yr hyn sydd gennym ar gofrestrau plwyfi, ewch i:

Cofrestrau plwyfi Sir Frycheiniog

Cofrestrau plwyfi Sir Drefaldwyn

Cofrestrau plwyfi Sir Faesyfed

Mae hyn yn cynnwys manylion cofrestrau y gallwch eu gweld yn ein hystafell chwilio; mynegeion sydd gennym yn Archifau a chofrestrau sydd i'w gweld a'u chwilio ar  Findmypast

 

Gwybodaeth Ychwanegol

Yn 2005 enwodd yr Eglwys yng Nghymru Archifau Powys fel y lle i adael cofrestrau plwyfi a chofnodion plwyfol ar gyfer:

  • Archddiaconiaeth Maldwyn yn Esgobaeth Llanelwy
  • Deoniaeth Arwystli yn Esgobaeth Bangor
  • Archddiaconiaeth Aberhonddu yn Esgobaeh Abertawe ac Aberhonddu

Mae cofnodion plwyfol yn cynnwys cyfrifon wardeniaid eglwysi, cofnodion festri a chofnodion setliad, yn ogystal a phob math o gofnodion eraill.