Cofnodion Anghydffurfiaeth (Detholiad o Gofnodion)

Mae'r ddolen isod yn cysylltu â dogfen PDF sy'n cynnwys detholiad o restrau o gofnodion anghydffurfiaeth, gan nodi'n benodol y rheiny sy'n cynnwys bedyddiadau, priodasau, claddedigaethau rhestrau aelodau a chofnodion eraill sy'n cynnwys enwau personol. Mae'r rhestr wedi'i chasglu trwy ddefnyddio rhai cyfeirnodau o'n daliadau o gofnodion anghydffurfiaeth.

Cofnodion Anghydffurfiaeth