Byrddau Iechyd Lleol

Sefydlwyd byrddau iechyd lleol yn dilyn Deddf Iechyd y Cyhoedd 1848 a Deddf Llywodraeth Leol 1858, mewn ardaloedd poblog sydd heb festri neu gyngor trefi, neu gan gomisiynwyr gwella.  Nhw oedd yn gyfrifol am agweddau ar iechyd y cyhoedd, yn cynnwys glanhau strydoedd, carthffosiaeth a phriffyrdd.

 

 

 

Oeddech chi'n gwybod? Gallwn wneud ymchwil ar eich rhan

Cofnodion

Mae'r dolenni isod yn arwain at ddogfennau PDF.

Brycheiniog

Llanfair-ym-Muallt (Cyf: B/LB/BU)

Y Gelli Gandryll (Cyf: B/LB/HA)

Sir Drefaldwyn

Ewch i Sesiynau Chwarter Sir Drefaldwyn (M/QS)am Awdurdod Iechydol Gwledig Ffordun; Awdurdod Iechydol Gwledig Machynlleth; Awdurdod Iechydol Gwledig Y Drenewydd a Llanidloes. 

Sir Faesyfed

Tref-y-clawdd     R/LB/A

 

Gwybodaeth Ychwanegol

Dan Ddeddf Iechyd y Cyhoedd 1872 cafodd y byrddau lleol eu hymgorffori a'r awdurdodau iechydol trefol, ynghyd a bwrdeistrefi a chomisiynau gwella, gyda'r awdurdodau iechydol gwledig yn gyfrifol am y gweddill.  (Yn 1894 fe ddaethon nhw'n gynghorau trefol a gwledig, q.v.)

*Gweler hefyd  Bwrdeistref Brycheiniog (B/BR)ar gyfer Bwrdd Iechyd Lleol Brycheiniog ac Awdurdod Iechydol Trefol Brycheiniog.  

*Gweler Undeb Cyfraith Tlodion Brycheiniog (B/G/BR) a Dosbarth Gwledig Brycheiniog (B/RD/BR) ar gyfer Awdurdod Iechydol Gwledig Brycheiniog. 

*Gweler Undeb Cyfraith Tlodion Llanfair-ym-Muallt (B/G/BU) ar gyfer Bwrdd Iechyd Lleol Llanfair-ym-Muallt ac Awdurdod Iechydol Gwledig Llanfair-ym-Muallt. 

*Gweler Undeb Cyfraith Tlodion Crughywel (B/G/CR) ar gyfer Awdurdod Iechydol Gwledig Crughywel (B/G/CR/994)

*Gweler Bwrdeistref Y Trallwng (M/B/WE) ar gyfer Bwrdd Iechyd Y Trallwng.

*Gweler hefyd Bwrdd Iechyd Lleol Tref-y-clawdd  (R/UD/KN/Q); Awdurdod Iechydol Gwledig Rhaeadr Gwy (R/G/C)