Bwrdeistrefi

Sefydlwyd bwrdeistrefi canoloesol gan siarteri a oedd yn rhoi sail i'w pwerau hunanlywodraethu. Llwyddodd y bwrdeistrefi mwy eu maint i sicrhau eithriad o awdurdodaeth sirol i raddau, ac i arfer grym hunanreoleiddio sylweddol o fewn eu ffiniau, gan gynnwys codi trethi a thollau lleol, gweinyddu marchnadoedd a ffeiriau, rheoleiddio adeiladau newydd a darparu golau, carthffosiaeth a'r heddlu. Daeth oes y bwrdeistrefi i ben yn dilyn ad-drefnu llywodraeth leol ym 1974.

 

 

Oeddech chi'n gwybod? Gallwn wneud ymchwil ar eich rhan

Cofnodion

Mae'r dolenni isod yn cysylltu â dogfennau PDF.

Brycheiniog

Aberhonddu (Cyf: B/BR)

Maldwyn

Llanfyllin (Cyf: M/B/LF)

Llanidloes (Cyf: M/B/LI)

Trefaldwyn (Cyf: M/B/MO)

Y Trallwng (Cyf: M/B/WE)

Maesyfed

Maesyfed (Cyf: R/BR/NR)