Awdurdodau Claddu

Sefydlwyd y Byrddau Claddu dan Ddeddfau Claddu 1853. Dan y Deddfau hyn, roedd yr awdurdodau lleol yn gallu sefydlu a gweinyddu eu mynwentydd eu hunain. Ym 1894 trosglwyddwyd eu dyletswyddau i'r cynghorau dosbarth a'r cynghorau plwyf. Byddai'r ddau gorff hyn yn aml yn ymuno i greu cyd-bwyllgor mynwent neu Fwrdd Claddu.

 

 

Oeddech chi'n gwybod? Gallwn wneud ymchwil ar eich rhan

Cofnodion

Mae'r dolenni isod yn cysylltu â dogfennau PDF.

Brycheiniog

Y Gelli (Cyf: B/BA/1)

Maldwyn

Y Drenewydd a Llanllwhaearn (Cyf: M/BA/1)

Llanidloes (Cyf: M/BA/2)

Maesyfed

Tref-y-Clawdd (Cyf: R/BA/1)

Llandrindod (Cyf: R/BA/2)

Llanandras (Cyf: R/BA/3)

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae'n bosbil bod gan y cynghorau tref a dosbarth a'r cynghorau bwrdeistref gofnodion gweinyddu'r mynwentydd yn ogystal.