Arysgrifau ar Gofebau

Mae'r dolenni isod yn cysylltu â dogfennau PDF sy'n rhestru'r arysgrifau ar gofebau (arolygon mynwentydd) sydd wedi'u cofnodi gan Archifau Powys.

Arysgrifau ar gofebau ym Mrycheiniog

Arysgrifau ar gofebau ym Maldwyn

Arysgrifau ar gofebau ym Maesyfed

 

 

Clirio