Addysg: Byrddau Ysgolion

image of school children in the past

Roedd y Byrddau Ysgolion, a sefydlwyd gan Ddeddf Addysg Elfennol 1870, mewn ardaloedd lle nad oedd digon o ysgolion gwirfoddol, yn gallu codi treth lleol i dalu am ysgolion newydd.  Diddymwyd y rhain gan Ddeddf Addysg 1902 a daeth y cynghorau sir yn awdurdodau addysgu lleol.

 

 

Oeddech chi'n gwybod? Gallwn wneud ymchwil ar eich rhan

Cofnodion

Cofnodion sydd yma'n bennaf.

Mae'r cofnodion i gyd yn BE/SB/1-20. Gweler isod am yr adrannau perthnasol.

Battle ac Aberyscir (Cyf: BE/SB/1)

Aberhonddu SB (Cyf: BE/SB/2)

Crai (Cyf: BE/SB/21)

Crughywel  (Cyf: BE/SB/19)

Faenor (Cyf: BE/SB/4)

Llanddew (Cyf: BE/SB/5)

Llanelli (Cyf: BE/SB/6)

Llanfilo(ar gyfer Llanfilo a Llanfihangel Tre'r-graig) (Cyf: BE/SB/20)

Llangammarch (Cyf: BE/SB/7)

Llanganten, Llanynys, a Rhosferig (Llanganten wedi hynny) (Cyf: BE/SB/8)

Llansbyddyd (Cyf: BE/SB/9)

Llanwrtyd (Cyf: BE/SB/10)

Maesmynys a Llangynog (Cyf: BE/SB/11)

Merthyr Cynog SB (Cyf: BE/SB/12)

Senni (Cyf: BE/SB/13)

Talgarth (Cyf: BE/SB/14)

Traeanglas a Thraeanmawr (Cyf: BE/SB/15)

Ystradfellte (Cyf: BE/SB/16)

Ystradgynlais Uchaf (Cyf: BE/SB/17)

Ystradgynlais Isaf (Cyf: BE/SB/18)

Cofnodion

Cofnodion sydd yma'n bennaf.

Mae'r cofnodion i gyd yn ME/SB/1-4. Gweler isod am y rhannau perthnasol.

Llangurig (cyf: ME/SB/3)

Llanllwchaearn (Cyf: ME/SB/1)

Y Drenewydd a Llanllwchaearn (Cyf: ME/SB/1)

Hen Neuadd (Cyf: ME/SB/2)

Trefeglwys (Cyf: ME/SB/4)

Cofnodion

Cofnodion sydd yma'n bennaf.

Mae'r cofnodion i gyd yn RE/SB/1-9. Gweler isod am y rhannau perthnasol. 

Cregrina United District (Cyf: RE/SB/1)

Llananno (Cyf: RE/SB/2)

Llanbadarn Fawr (Cyf: RE/SB/3)

Llanbadarn Fynydd (Cyf: RE/SB/4)

Llanbister SB (Cyf: RE/SB/5)

Llanfihangel Rhydithon (Cyf: RE/SB/6)

Llansanffraid-yn-Elfael (Cyf: RE/SB/7)

Nantmel (Cyf: RE/SB/8)

Llannewydd (Cyf: RE/SB/9)