Achau

Mae Siart Achau yn offeryn a ddefnyddir yn aml wrth astudio achyddiaeth. Defnyddir Siart Achau fel ffordd o arddangos llinach unigolyn penodol, neu ddisgynyddion unigolyn penodol.

 

 

B/D/ACA/table i: Williams o Abercamlais                  
B/D/ACA/table ii: Williams, Davies a Garnons Williams o Abercamlais
B/D/ACA/table iii: Garnons Williams o Abercamlais - tabl
B/D/ACA/iv: Williams o Benpont
B/D/ACA/table v: Penry o Lwyncyntefin   
B/D/ACA/table vi: Davies o Aberhonddu                 
B/D/ACA/table vii: Parry o Landyfaelog Tre’r-graig  
B/D/BM/A9/1/1/1: Siart Achau manwl gyda lluniau - cangen Americanaidd o deulu Powell (teuluoedd Price a Powell o Gastell Madog)  
B/D/BM/A85/1/1: teulu Edwards Lywel
B/D/BM/A85/1/1/1: 1744-1963 trwy Evan Edwards
B/D/BM/A85/1/1/2: 1744- 1963 trwy Margaret Edwards 
B/D/BM/A85/1/1/3: 1744-1963 trwy Roger Edwards
B/D/BM/A85/1/1/4: 1744-1963 trwy Samuel Edwards
B/D/BM/A85/1/2: 1461-1880 teulu Mathew o Gastell-y-Mynach, oddi wrth Syr David Mathew, Banerwr i Edward IV      
B/D/BM/A107/1: Vaughan o Swydd Hampshire o ymweliad 1634, hefyd disgynyddion teulu Vaughan o Gollwyn ap ? hyd Chweched Iarll Lisburne, g. 1862  
BD/JGW: - teulu Allen o'r Clas-ar-Wy/Henffordd 
 - teulu Bailey (Barwniaid, Glanusk)
 - Gwynne-Vaughan o Gynghordy, Erwyd, a Llanbadard Fawr
 - Lewis/Delahay Lewis o'r Celyn/Plas Celyn, Llanigon
 - Parry o Landyfaelog, Tre’r-graig (Hollis o Gaer-wynt)
 - Price o Lanigon
 - Prosser o Lyswen a'r Clas-ar-Wt
 - teulu Vaughan o Lanfeilo
 - Vaughan o Lanfeilo, Cathedin a Thalgarth
 - Watkins o Cusop a'r Gelli
 - Williams, Jones, Ricketts o Landeflle  
 - Williams Vaughn o Landefalle
 - Williams o Wernyfed ac Elham, Swydd Gaint
B/D/JPO/6/149: Disgynyddion brodyr a chwiorydd gwaed coch cyfan John Evans, tad Mrs Sarah Evans Watkins gynt o Ynys-fawr (Ynys-faen) Llywel  
B/D/JPO/6/150-1: Disgynyddion brodyr a chwiorydd Gwenllian Evans (Price cyn priodi), mam i Mrs Sarah Evans Watkins, gynt o Ynys-fawr (Ynys-faen) Llywel  
B/D/JPO/6/154: teulu Evans a disgynyddion Daniel Evans (Cwmhydfer)  
B/D/JPO/6/155: Siart: perthnasau Sarah Evans Watkins, teuluoedd Price, Joseph ac Evans
B/D/JPO/9: teulu Powell family o Perthi, Llaneilo Graban, teulu Watkins o Fronllys a Llandyfaelog Fach  
B/D/JPO/11: - teulu Mayberry o Aberhonddu 

  - teuluoedd Wilkins/De Winton o Faesderwen, Llanfrynach
  - teulu De Winton family o Dy-Mawr, Llanfeugan                                    
  - teulu Churchey o Aberhonddu                                                                            - teulu  Hussey o Aberhonddu  
B/D/JPO/17: teulu Price family o Nantygwared, Llywel; teulu Powell o Gefnygweision, Isclydach, Llywel  
B/D/WWA/2/87-100: - teulu Edwards o Lanfeugan a Llanfihangel Cwmdu; teulu Phillips o Stourbridge/Brighton  
B/DX/17: teuluoedd Williams o Langatwg 1763-1822  
B/DX/19/3: Siart Achau T. Harri Jones o Lanfair-ym-Muallt  
BX/7: teuluoedd Lewis a Davies o Gwrt-y-Gollen, Llangenni, yn dangos disgynyddion Richard Lewis (d 1753) o Gwrt-y-Gollen  
BX/23: teulu Sayce o Lanfair-ym-Muallt a Phontrilas (Henffordd)  

M/D/BOM/3: Papurau a gyflwynwyd gan yr Uwch-Gapten Bonnor-Morris
   /34: Nodiadau achau ar hynafiaid Evans (canol/diwedd 17eg ganrif) 
   /35: Rhan o “genealogy of John Powell now of London” oddi wrth Phillip ap Mericke o Drewern, Maesyfed, gyda siart achau teulu Docwra a darlun o'r Arfbais 1633
   /36: Disgynyddion Edward Evans mab Lewis Evans (17eg ganrif), nodyn wedi'i atodi o 1836 i ddweud bod Edward yn frawd i John, prynwr Glanbrogan, a oedd yn byw yng Nhgae Hywel, Llanfechan
   /37: Disgynyddion ?Jeven ap Llewelyn ap Einion, Dafydd ap  Llewelyn ap Kylynnin (ei frawd) a Jenkin hir ap Jeven (ar ôl1677)
   /39: Darn bach o siart achau William Kyffin o “Trevrhiw"    [Trefriw, Sir Gaernarfon]
   /41: Siart Achau Siarl 1af i Llewelyn ap Gruffudd o History of Cambria Dr Powel’s 
   /42: Swp o siartiau achau, nodiadau a phapurau cysylltiedig ar gyfer teuluoedd Evans, Pughe a theuluoedd erall (19eg ganrif) (rhai ohonynt mewn darnau)

M/X/76/11: Siart achau yn dechrau gyda Jeffery Poole ac Elizabeth Nightingale 2/10/1867
MX/93/8/37-63: Siart achau Capt Griffiths  
M/X/93/77: Casgliad Millford Hall 
   /1: Dafydd ap Gruffydd b. 1660 – Peter Lewis b.1908
   /2: David Davies 1710 – Peter Lewis 1908; Hugh Lewis, Machynlleth 19c – Peter Lewes 1908
   /500: Siartiau achau Perkins, Griffiths a Lewis (rhan) Perkins (cefndryd yn Tasmania) tua 1944  
M/X/114: Siart achau Owen Ashton o Lawryglyn  
M/X/154/3: Siart achau teulu Allen o'r Trallwng, ac yna o Faesfron, 1698-1868

RX/11/table i: Jones o Oldcastle           
RX/11/table ii: Jones o Oldcastle a Rogers o Rhiwau
RX/11/164: teulu Wishlade
RX/11/223: teulu Parry o Langurig a Rhaeadr Gwy, 19eg-20fed  
RX/11/305: Beavan o Lwngwillam (?Cwmgwilym, Newchurch), Tyn y Cwm (Newchurch) a Chastell Craddock
RX/11/306: Jones-James (oddi wrth Rice James o Nantmel) a Calvert o Ockley Court, Surrey, a Beavan o Dy'n y Cwm a Hugh Thomas (1673-1721), Dirprwy Herodr

RX/11/307: Allen o Oakfield
RX/11/308: John Walsh a theuluoedd cysylltiedig
RX/11/309: teulu Green
RX/11/310: Evans o Lwynbarried
RX/11/311: Humphreys o Aberriw, Maldwyn
RX/11/312-3: Sladen, Banks, Davies, Oliver a Whalley RX/11/314-5: Jones – Humphreys
RX/11/316: teulu Baskerville
RX/11/317: teulu Lindner
RX/11/318: Vaughan o Lwynmadog, Llansanffraed-yn-Elfael RX/11/319: teulu Price o Lwyn-cus, Llanllywenfel           
RX/11/320: teulu Gwyn family o Faesllech a Garth           
RX/11/321: teulu Jeffreys o Aberhonddu

RX/11/322: teuluoedd Bowen, Y Trallwng, a'r Tyddyn, Llandinam
RX/11/323: Davies o Gwardolau, Llansanffraid Cwmdeuddwr
RX/11/324: Morgan o Betws Diserth a Nantmel
RX/11/326: Poole-Hughes
RX/11/327: Williams o Skynlas, Y Clas-ar-Wy, Rogers a Richards o Llandysilio, Dinbych
RX/11/328-9: Jones o Drefonnen a Phencerrig
RX/11/330: Jones o Bencerrig ac Evans o Lwynbarried
RX/11/331: Jones, Jones Beavan a Hope
RX/11/334: Walsh, Fowke, Maskelyn, Strachey, Benn(Walsh) a Clive
RX/11/335: Griffiths o'r Box, Glascwm
RX/11/415: teulu Venables
RX/11/562-633: teulu Beavan, Glascwm a chysylltiadau gyda'r teulu Vulliamy
RX/11/567-571: teulu Beavan o Dy'n-y-Cwm, Newchurch, a Chastell Cradoc, Sir Gâr, a Bryn-yr-hydd, Llowes
RX/11/579: teulu Vulliamy
RX/42: Roots in Radnorshire, teulu Lloyd
RX/72: Lloyd  Gefnbarrach a Hall o Benddol 1616-1861  
RX/108: teulu Bright o Heyop

Enw arall ar siart achau s'n canolbwyntio ar holl hynafiaid unigolyn penodol yw  “birth brief”. Bydd siart o'r math yma yn aml yn canolbwyntio dim ond ar y disgynyddion gwrywaidd, a bydd priodasau disgynyddion benywaidd yn cael eu cofnodi, ond nid eu plant. Bydd y siart achau felly'n cwmpasu dim ond y rheiny sy'n rhannu'r un cyfenw. 

Mae ffurf "coeden deulu" ar siart achau yr un mor gyffredin. Mae'r ffurf yma'n dangos disgynyddion unigolyn penodol, ac felly'n amlygu perthnasau fel brodyr, chwiorydd a chefndryd na fyddai'n ymddangos ar y siart achau o'r math cyntaf. 

Yn ogystal ag enwau unigolion, mae'n arferol hefyd cynnwys man a dyddiad geni, priodi a chladdu pob unigoln ar y siart. Yng Nghymru a Lloegr, byddai siartiau achau'n cael eu cynnwys yn swyddogol yn y College of Arms yn wirfoddol, ond codir tâl ar y cyhoedd am gael eu gweld.

Daeth y cyfeiriadau at siartiau achau ar y dudalen yma o'n catalogau.