Cofnodion Archifau Powys

Image of a records book

Caniateir mynediad i gofnodion Archifau Powys yn unol â Deddf Rhyddid Gwybodaeth, Deddf Diogelu Data a Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol. Gall cyfyngiad fod ar fynediad i rai o'r cofnodion sydd gennym.

Gallwch ymweld â Swyddfa Archifau Powys i ddefnyddio'r dogfennau, catalogau neu ddarllenwyr microffilm am ddim.  Ond cofiwch i drefnu apwyntiad.

Gallwn wneud gwaith ymchwil ar eich rhan.

Mynnwch olwg:

Mae rhai o'n cofnodion yn ddigidol neu wedi'u trawsgrifio.

Mae ein Cylchlythyr diweddaraf yn cynnwys gwybodaeth am ein derbyniadau diweddar.

Gwneud apwyntiad i weld cofnodion

Dilynwch y dolenni isod i gael rhagor o wybodaeth am ein cofnodion.  Mae yna ffeiliau sy'n rhestru'r cofnodion ym mhob casgliad. 

Cofnodion Anghydffurfiaeth

Gallwch ymweld â Swyddfa Archifau Powys i ddefnyddio'r dogfennau, catalogau neu ddarllenwyr microffilm am ddim.  Cofiwch i drefnu apwyntiad. 

Gallwn wneud gwaith ymchwil ar eich rhan.

Dilynwch y dolenni isod i gael rhagor o wybodaeth am ein cofnodion.  Mae yna ffeiliau sy'n rhestru'r cofnodion ym mhob casgliad. 

Cofnodion wedi'u Adneuo

Cofnodion Amrywiol

Gallwch ymweld â Swyddfa Archifau Powys i ddefnyddio'r dogfennau, catalogau neu ddarllenwyr microffilm am ddim.  Cofiwch i drefnu apwyntiad. 

Gallwn wneud gwaith ymchwil ar eich rhan.