Dod o hyd i archifau a chofnodion lleol

Mae Archifau Powys wedi'i leoli yn Llandrindod, ac yn gwasanaethu fel ystorfa swyddogol ar gyfer cofnodion sir Powys.  Mae ein casgliadau'n dyddio o'r bedwaredd ganrif ar ddeg a gellir eu defnyddio ar gyfer pob math o ymchwil.

Rydym yn croesawu rhoddion o archifau lleol gan unigolion a sefydliadau. Gellir adneuo dogfennau ar fenthyciad di-ben-draw.

Ymchwil

image of old document

Mae ceisiadau am y cofnodion a'r ffynonellau eraill sydd gennym a sut y gellir eu defnyddio ar gyfer ymchwil am ddim.  Bydd rhaid talu am chwiliadau ymchwil manwl o'n catalogau.  

Cais i ni wneud y gwaith ymchwil

Ein Cofnodion

Pori drwy ein ffeiliau sy'n rhestru'r cofnodion yn ein casgliadau, gan gynnwys:  cofnodion cyhoeddus, cofnodion swyddogol, cofnodion plwyfi ac anghydffurfiaeth a chofnodion adnau.

Gallwch hefyd chwilio Catalogau'r Archifau.

Ymweld â ni

image of  old document

Gallwch ymweld â Swyddfa Archifau Powys i ddefnyddio'r dogfennau, catalogau neu ddarllenwyr microffilm am ddim. 

 

Cofiwch, mae'n rhaid gwneud apwyntiad.

Hanes Teulu

image of school children from the past

Rydym yn cynnig sesiynau rhagarweiniol ar y we ar gyfer haneswyr lleol a phobl sy'n astudio hanes teulu.  Nod y sesiynau yw dangos i chi sut i ddefnyddio gwahanol wefannau megis Findmypast ac Ancestry.

Cadw lle

Gallwch olrhain eich hanes teulu, darganfod hanes eich ty a dod i wybod rhagor am hanes eich pentref neu gymuned.  Gallwch hefyd ddod o hyd i wybodaeth ar gyfer prosiectau ysgol neu goleg ac ymchwilio i faterion cyfreithiol megis hawliau tramwy.

Isod, mae nifer o ddogfennau polisi sydd wedi cael eu cymeradwyo gan Gyngor Sir Powys (mae'r dyddiadau cymeradwyo mewn cromfachau).  
   
Access Policy (Gorffennaf 2008, Adolygwyd 2014)

Polisi Casgliadau (Gorffennaf 2008, Adolygwyd 2014)

Polisi Casgliadau Astudiaethau Lleol (Gorffennaf 2008, Adolygwyd 2014)

Polisi Gwaith Allanol (Gorffennaf 2008, Adolygwyd 2014)

Polisi Cadwraeth (Gorffennaf 2008, Adolygwyd 2014)

Amodau Adneuo (Tachwedd 2005, Adolygwyd 2014)

Polsi Gwirfoddolwyr (Gorffennaf 2008, Adolgwyd 2014)

Facebook
Twitter