Amgueddfa Powysland

Image of museum

Mae'r amgueddfa'n dangos archeoleg a hanes cymdeithasol Maldwyn o'r cyfaneddwyr cynhanesyddol cyntaf i'r 20fed ganrif, ac mae'r cyfan mewn warws sydd wedi'i ailwampio a'i adfer ger Camlas Sir Drefaldwyn.

Delwedd gwrthrych yn yr amgueddfa

Sefydlwyd Amgueddfa Powysland yn y Trallwng gan gymdeithas hanes lleol, sef y Powysland Club yn 1874 ac fe'i lleolwyd yn yr adeilad cyntaf i'r diben yng Nghymru. Yn 1974, derbyniodd Cyngor Sir Powys y cyfrifoldeb o redeg yr Amgueddfa, ond erbyn hynny, roedd yn amlwg nad oedd yr adeilad bellach yn addas fel amgueddfa; yn 1990, symudwyd y casgliadau i hen warws ger Camlas Sir Drefaldwyn, a oedd wedi'i adfer a'i ailddodrefnu'n ofalus i fod yn gartref i amgueddfa fodern.

Mae'r amgueddfa'n dangos archeoleg a hanes cymdeithasol hen Sir Drefaldwyn ac mae'r tair oriel barhaol yn adlewyrchu'r meysydd hyn. Caiff pedwaredd oriel yr Amgueddfa ei chadw ar gyfer arddangosfeydd dros dro. Mae gan yr Amgueddfa raglen brysur o arddangosfeydd dros dro ar amrywiaeth eang o bynciau.

Mae Amgueddfa Powysland yn apelio at bob oedran a phob math o bobl.  Edrychwn ymlaen at eich croesawu.

 

 

Oeddech chi'n gwybod: gallwch gyfrannu gwrthrychau i'r Amgueddfa (Rhoddion)

Oriau Agor Dros y Nadolig

Bydd y amgueddfa ar cau 23 Rhagfyr, ail-agor fel arfer 4 Ionawr.

Mehefin - Awst

Diwrnod Amser
Dyddiau'r Wythnos 10.30 a.m. –1 p.m. a 2–5 p.m.
Dydd Sadwrn 10.30 am - 3 pm
Dydd Sul ar gau

 

 

Medi - Mai

Diwrnod Amser
Dydd Llun, Dydd Mawrth, Dydd Iau a Dydd Gwener 11 a.m. –1 p.m. a 2–5 p.m.
Dydd Sadwrn 11 a.m. - 2 p.m.
Dydd Mercher a Dydd Sul ar gau

Oedolion: £1.00

Pensiynwyr: £0.50

Plant a Thrigolion ym Mhowys am ddim.

Delwedd o fap
Cliciwch i'w wneud yn fwy
Image of museum objects

Mae casgliadau'r Amgueddfa, a ddechreuwyd gan y Powysland Club yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg, yn trafod archeoleg a hanes cymdeithasol Sir Drefaldwyn. Mae'r arddangosfeydd yn yr oriel gyntaf ar y llawr gwaelod yn darlunio hanes Camlas Sir Drefaldwyn, Rheilffyrdd Cambrian a Rheilffordd Stem Llanfair Caereinion i'r Trallwng ynghyd â threftadaeth amaethyddol y sir.

Lleolir casgliadau archeolegol yr Amgueddfa ar y llawr cyntaf. Mae'r arddangosfa yn dechrau gyda chyflwyniad ar y Powysland Club a chasgliadau'r Amgueddfa, gydag arddangosfeydd cronolegol i ddilyn o'r Oes Cerrig, trwy'r Oes Efydd a'r Oes Haearn, hyd at y Rhufeiniaid. 

Yn yr Oriel Hanes Cymdeithasol, sydd hefyd ar y llawr cyntaf, rhennir y casgliad yn themâu ac mae'r arddangosfa yn cynnwys hanes gwaith cwper; Rhydd-ddeiliaid Sir Drefaldwyn; carcharorion rhyfel Ffrengig yn ystod y Rhyfeloedd Napoleanaidd; y cartref Fictoraidd, Cymdeithasau Cyfeillgar, Cyfraith a Threfnu a'r ddau Ryfel Byd.image of ArtUK - your paintings.

ArtUK - Mae’n cynnwys lluniau o filoedd o amgueddfeydd a sefydliadau cyhoeddus ar hyd a lled y wlad.

Mae Amgueddfa Powysland wedi ychwanegu delweddau o'i gasgliad cyfan o 15 o ddarluniau olew ac acrylig at y wefan Your Paintings.  Mae ein casgliad yn cynnwys gwaith gan M. Wyke, Egbert van Heemskerck yr hynaf, G. James, Lever, M. J. Davies, Noah Frisby a W Gill.

 

 

Image of logo

Gwefan arbennig ar gyfer hanes Cymru a’i phobl yw gwefan Casgliad y Werin Cymru (PCW) ac mae’n rhad ac am ddim i’w defnyddio. Gallwch ddarganfod hanes Cymru trwy gyfraniadau gan bobl a sefydliadau o bob cwr o'r wlad - gallwch ychwanegu eich hanes eich hunan hyd yn oed!

Mae Casgliad y Werin Cymru yn cynrychioli dull arloesol o gasglu, dehongli a thrafod treftadaeth ddiwylliannol Cymru.

image of museum activities.

Mae gan yr Amgueddfa raglen gyson o arddangosfeydd bywiog a dros dro ar amrywiaeth eang o bynciau. Cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r manylion ar y dudalen hon am ragor o wybodaeth.

Mae gennym raglen reolaidd o weithgareddau difyr i'r teulu yn Amgueddfa Powysland.

  • Gweithgareddau celf a chrefft sy'n addas i'r rhan fwyaf o blant o bob oedran a gallu.
  • Gweithgareddau chwarae a gwisgoedd wedi'u hanelu at blant iau.
  • Digwyddiadau arbennig gan fudiadau ac unigolion eraill.

Manylion cadw lle 

Mae ein holl ddigwyddiadau'n cael eu hysbysebu'n lleol cyn pob gwyliau ysgol ac mae angen cadw lle o flaen llaw oherwydd eu poblogrwydd. Cysylltwch â Ni am ragor o fanylion a thaliadau.

Rhaid i blant dan 8 oed fod yng nghwmni oedolyn ar gyfer gweithgareddau y tu mewn i Amgueddfeydd ac ar gyfer teithiau cerdded, rhaid i bob plentyn dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn.

 

Rhagor o Wybodaeth

Cyswllt

Y Trallwng

Prisiau galw

Ymgynghoriadau Cyfredol