Amgueddfa Llanidloes

Image of museum interior

Mae'r amgueddfa'n darlunio hanes Bwrdeistref Llanidloes dros y 300 mlynedd diwethaf. Ymhlith y pethau ar ddangos mae cegin, parlwr ac ystafell astudio g?r bonheddig o’r Oes Fictoria.

image of old reward sign
Click to enlarge

Sefydlwyd Amgueddfa Hanes a Diwydiant Lleol Llanidloes yn 1930 o fewn hen Neuadd Farchnad y dref. Yn 1995, cafodd yr Amgueddfa ei hail-agor ar safle newydd ar lawr gwaelod Neuadd y Dref. Yn 2017, symudodd yr amgueddfa a’r llyfrgell leol at ei gilydd gan greu lleoliad cyffrous a hollol integredig.

 

 

Oeddech chi'n gwybod: gallwch gyfrannu gwrthrychau i'r Amgueddfa (Rhoddion)

Diwrnod Amser
Dydd Llun 10am - 5pm
Dydd Mawrth 3:30pm - 6pm
Dydd Mercher 10am - 5pm
Dydd Iau Ar Gau
Dydd Gwerner 10am - 1pm
Dydd Sadwrn 10am - 12hanner dydd
Dydd Sul Ar Gau

Mae Amgueddfa Llanidloes ar gau am y tro.

Mynediad am ddim

Delwedd o fap y amgueddfa
Image showing the Museum
Image of a mineshaft model

Mae’r arddangosfeydd yn adlewyrchu’r casgliadau yn ogystal â digwyddiadau a datblygiadau sylweddol Llanidloes dros y tair ganrif ddiwethaf.   Mae’r arddangosfa yn y cyntedd yn canolbwyntio ar fudiad y Siartwyr a “therfysgoedd” 1839.  Ymhlith y cypyrddau llyfrau mae arddangosfeydd ar hanes dinesig, masnach leol a thwristiaeth yn ogystal â’r diwydiannau gwlân a mwyngloddio.

Dangosir eitemau o'r cartref mewn dau gês  yn cynrychioli ystafelloedd ar ddiwedd oes Fictoria. Mae gan y "parlwr" ddodrefn cyfnod megis setl, cadeiriau a chrud tra bo lle tân gyda chraen, haearnau tân a gogwyddwr tegell gyda thegell yn y gegin a'r ystafell olchi. Yn olaf, mae ystafell astudio g?r bonheddig sy’n dyddio o Oes Fictoria yn dangos casgliad cain yr amgueddfa o gypyrddau hanes naturiol a’u gosod yng nghyd-destun hanesyddol.