Amgueddfa ac Oriel Gelf Brycheiniog

Rydym yn creu gwefan  newydd i’ch helpu chi wneud mwy ar-lein gyda ni, a’n helpu ni gadw llygad, ymateb a’ch diweddaru chi am eich ceisiadau.

Byddwn yn symud eitemau’n raddol i’r wefan newydd dros y misoedd nesaf ac yn gwrando ar unrhyw sylwadau fydd gennych er mwyn gwella’r wefan ymhellach.

 

Defnyddiwch ein gwefan newydd i weld y tudalen hwn

image of Brecon museum

Mae Amgueddfa ac Oriel Gelf Brycheiniog mewn adeilad rhestredig hanesyddol Gradd 2*, sef hen Neuadd y Sir, yng nghanol tref Aberhonddu. Sefydlwyd yr amgueddfa hon, sy'n un o'r amgueddfeydd bychain gorau yng Nghymru, gyntaf yn 1928 gan Gymdeithas Sir Frycheiniog.

Temporary Address

Brecknock Museum & Art Gallery, Watton Mount Offices, Brecon, Powys, LD3 7DF
image of stuffed birds.

Symudodd yr Amgueddfa o'i chartref blaenorol mewn hen gapel gerllaw i'r lleoliad presennol yn 1974.

Adeiladwyd Neuadd Sir Frycheiniog ym 1842, ac mae wedi bod yn rhan amlwg o'r ardal leol ers dros gant saith deg o flynyddoedd.  Wedi'i hamgylchynu gan reiliau haearn rhestredig Gradd II, mae'r adeilad yn un o'r enghreifftiau gorau o bensaerniaeth Fictoraidd gynnar yn y dull "Diwygiad Groegaidd" yng Nghymru.  Yng nghanol yr adeilad mae ystafell Brawdlys. 

Mae Amgueddfa ac Oriel Gelf Brycheiniog ar gau ar hyn o bryd i ymwelwyr tra bydd datblygiadau newydd cyffrous yn cael eu cynnal. Mae modd trefnu i weld rhywfaint o'r casgliadau ac mae dal i fod gwasanaeth i ysgolion.

Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr ar hyn o bryd.

Oeddech chi'n gwybod: gallwch gyfrannu gwrthrychau i'r Amgueddfa (Rhoddion)

Mae Amgueddfa ac Oriel Gelf Brycheiniog ar gau i ymwelwyr ar hyn o bryd.

Tra bo'r Amgueddfa'n cael ei hailddatblygu, rydym yn parhau i fod yn gweithio gyda'r gymuned. Rydym yn gweithio gyda sefydliadau eraill, megis Llyfrgell Aberhonddu, Cadeirlan Aberhonddu a Theatr Brycheiniog, i gynnig digwyddiadau, arddangosfeydd a gweithgareddau i'r teulu.

Mae ein Gwasanaeth Addysg yn parhau i fod ar gael ar gyfer gwaith allanol. Tra bo'r Amgueddfa ar gau, mae modd gweld rhywfaint o'r casgliadau sy'n golygu mai dim ond gwasanaeth ymholiadau cyfyngedig y gallwn ei gynnig i'r cyhoedd, ond gallwch barhau i ddefnyddio llinell ffôn yr Amgueddfa neu gysylltu â ni dros e-bost.

Cofiwch bod rhaid gwneud apwyntiad yn gyntaf os ydych eisiau dod ar ymweliad.

Mae Amgueddfa Brycheiniog ar gau ar hyn o bryd i ymwelwyr.

Mynediad am ddim

 

 

delwedd o fap Tref Aberhonddu
Cliciwch i'w wneud yn fwy
delwedd o gwch hir.
Cliciwch i'w wneud yn fwy

Deunydd Archeolegol Lleol. Mae hyn yn cynnwys cwch boncyff prin o'r canoloesoedd cynnar o Lyn Llangors, casgliadau o gofebion Cristnogol cynnar, nifer o gyfarpar cynhanes a chasgliad mawr o waith metel Rhufeinig Cynnar o'r Gaer.

Casgliad Hanes Cymdeithasol. Mae hwn yn cynnwys casgliad mawr o offer amaethyddol, eitemau'n gysylltiedig â threfi Sir Frycheiniog a'u siopau a chrefftau cysylltiedig, dodrefn Cymreig traddodiadol a chasgliad o ddarnau arian.

images of museum objects

Enghreifftiau Hanes Naturiol.  Mae'r Amgueddfa'n gartref i gasgliad mawr o enghreifftiau tacsidermi, wyau adar a gloynnod byw.   

Casgliadau Daearegol.  Mae yna gasgliad mawr o ddarnau o greigiau a ffosilau o hen sir Frycheiniog.

Celf Hanesyddol.  Mae hwn yn gasgliad mawr sy'n cynnwys portreadau a phenddelwau o bobl hanesyddol lleol; darluniau, printiau a lluniau o'r amgylchedd lleol a hen ffotograffau lleol. 

Celf Gyfoes.  Mae'r casgliad hwn yn cynnwys gwaith gan Ken Elias, Josef Herman, Augustus John, John Piper, Eric Ravilious a Graham Sutherland. Mae gennym hefyd waith sy'n gysylltiedig â chymuned artistig Capel-y-ffin gan Eric Gill, David Jones, Reg Gammon a Edgar Holloway.Image of logos

ArtUK - y nod yw ceisio dangos holl gasgliad cenedlaethol y DG o luniau olew, hanesion y lluniau a lle i fynd i’w gweld nhw’n go iawn.  Mae’n cynnwys lluniau o filoedd o amgueddfeydd a sefydliadau cyhoeddus ar hyd a lled y wlad.

Mae Amgueddfa Brycheiniog wedi ychwanegu delweddau o'i gasgliad cyfan o 115 o ddarluniau olew ac acrylig at y wefan Your Paintings.  Mae ein casgliad yn cynnwys gwaith mor amrywiol â llun o’r ddeunawfed ganrif o Joseph Russell Bailey (1840 - 1906) gan John Collier, i waith gan arlunwyr cyfoes megis ‘Miner with Dog’ gan Josef Herman.

Ym mis Hydref 2013, aeth staff o Amgueddfa Brycheiniog â'r peintiad  olew 'Mynyddoedd Cymru' gan yr artist Cymreig, Augustus John, (1878-1961) i Ysgol Rhys Prichard yn Llanymddyfri.  Roedd y digwyddiad yn rhan o 'Eich Lluniau:  Campweithiau mewn Ysgolion', prosiect a ddatblygwyd gan  Sefydliad y Catalog Cyhoeddus (PCF) mewn partneriaeth â'r  BBC Learning a gynhaliwyd trwy gydol y mis hwnnw.Image of logo

Gwefan arbennig ar hanes Cymru a’i phobl yw gwefan Casgliad y Werin Cymru (PCW) ac mae’n rhad ac am ddim i’w defnyddio. Gallwch ddarganfod hanes Cymru trwy gyfraniadau gan bobl a sefydliadau o bob cwr o'r wlad - gallwch ychwanegu eich hanes eich hun hyd yn oed!

Mae Casgliad y Werin Cymru yn cynrychioli dull arloesol o gasglu, dehongli a thrafod treftadaeth ddiwylliannol Cymru.

Rydym yn trefnu amrywiaeth o ddigwyddiadau a gweithgareddau i deuluoedd a grwpiau eraill trwy gydol y flwyddyn. Tra bo'r Amgueddfa'n cael ei hailddatblygu, bydd mwyafrif y digwyddiadau hyn yn cael eu cynnal mewn perthynas â sefydliadau lleol eraill ac oddi ar y safle.  Cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r manylion ar y dudalen hon am wybodaeth am ddigwyddiadau a gweithgareddau sydd i ddod.

Gweithgareddau Celf a Chrefft Cyffrous y Pasg

Canolfan Treftadaeth Eglwys Gadeiriol Aberhonddu

Dydd Mercher 28 Mawrth 10am - 4pm

 

 

Ayo Gorkhali logo.

Prosiect 'Ayo Gorkhali’

Yn ei hanfod, mae prosiect 'Ayo Gorkhali' yn ymwneud ag annog dealltwriaeth rhwng gwahanol gymunedau a diwylliannau a dathlu'r dreftadaeth gyfoethog y mae Aberhonddu a'r Gurkhas yn ei rhannu.

Mae'r tîm sy'n datblygu 'Ayo Gorkhali' ar gyfer Amgueddfa Brycheiniog, gyda rhai yn blant i'r Gurkhas eu hunain, yn aelodau o'r Believe Collective, cwmni celfyddydau a chyfryngau o Lundain. 

Mae'r prosiect hwn wedi cael ei noddi gan MALD 

 

 

 

Ymuno â'n rhestr e-bost

 

 

Rhagor o Wybodaeth