Gwirfoddoli i helpu mewn amgueddfa

Image showing a volunteer

Yn Amgueddfa ac Oriel Gelf Brycheiniog ac yn Amgueddfeydd Sir Drefaldwyn, rydym yn dibynnu ar yr help a gawn gan ein gwirfoddolwyr. Ym mhob amgueddfa, mae gwirfoddolwyr yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau ac rydym yn gwerthfawrogi eu cyfraniad.

Amgueddfa ac Oriel Gelf Brycheiniog

Mae cyfleoedd gwirfoddoli ar gael gyda'r canlynol:

  • Dogfennu a chatalogio'r casgliad (gyda chatalogau cyfrifiadurol ac ar bapur)
  • Cynorthwyo gyda digwyddiadau ar gyfer teuluoedd, ysgolion, ac achlysuron eraill
  • Ffotograffiaeth ddigidol
  • Goruchwylio'r oriel/siarad gydag ymwelwyr/teithiau tywysedig
  • Glanhau/pacio arteffactau
  • Ymchwilio i ymholiadau am y casgliad

Amgueddfeydd Sir Drefaldwyn

Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr brwdfrydig i 'gwrdd a chyfarch' gyda diddordeb mewn treftadaeth ac addysg i helpu gwella profiadau i ymwelwyr.

Gofyn am wirfoddoli

  1. Nodwch isod pa amgueddfa y byddai diddordeb gennych wirfoddoli ynddi