Gwirfoddoli i helpu mewn amgueddfa

Rydym yn creu gwefan  newydd i’ch helpu chi wneud mwy ar-lein gyda ni, a’n helpu ni gadw llygad, ymateb a’ch diweddaru chi am eich ceisiadau.

Byddwn yn symud eitemau’n raddol i’r wefan newydd dros y misoedd nesaf ac yn gwrando ar unrhyw sylwadau fydd gennych er mwyn gwella’r wefan ymhellach.

 

Defnyddiwch ein gwefan newydd i weld y tudalen hwn

Image showing a volunteer

Yn Amgueddfa ac Oriel Gelf Brycheiniog ac yn Amgueddfeydd Sir Drefaldwyn, rydym yn dibynnu ar yr help a gawn gan ein gwirfoddolwyr. Ym mhob amgueddfa, mae gwirfoddolwyr yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau ac rydym yn gwerthfawrogi eu cyfraniad.

Amgueddfa ac Oriel Gelf Brycheiniog

Mae cyfleoedd gwirfoddoli ar gael gyda'r canlynol:

  • Dogfennu a chatalogio'r casgliad (gyda chatalogau cyfrifiadurol ac ar bapur)
  • Cynorthwyo gyda digwyddiadau ar gyfer teuluoedd, ysgolion, ac achlysuron eraill
  • Ffotograffiaeth ddigidol
  • Goruchwylio'r oriel/siarad gydag ymwelwyr/teithiau tywysedig
  • Glanhau/pacio arteffactau
  • Ymchwilio i ymholiadau am y casgliad

Amgueddfeydd Sir Drefaldwyn

Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr brwdfrydig i 'gwrdd a chyfarch' gyda diddordeb mewn treftadaeth ac addysg i helpu gwella profiadau i ymwelwyr.

Gofyn am wirfoddoli

  1. Nodwch isod pa amgueddfa y byddai diddordeb gennych wirfoddoli ynddi