Cyfrannu gwrthrych i amgueddfa (rhoddion)

Image of a museum object.

Mae casgliadau Amgueddfeydd Powys yn ymwneud â threftadaeth y tair sir sef Sir Frycheiniog, Sir Faesyfed a Sir Drefaldwyn a'r cyhoedd sydd wedi cyfrannu'r rhan fwyaf o'r arteffactau.

Bydd yr amgueddfeydd yn falch o ystyried gwrthrychau a roddir fel cyfraniadau (rhoddion) sy'n ymwneud â'r ardaloedd hyn, ond nid yw'n derbyn gwrthrychau a roddir ar fenthyciad oni bai eu bod ar gyfer arddangosfa benodol neu'n enghraifft prin iawn.

Os oes gennych eitem neu eitemau yr ydych yn dymuno eu cyfrannu i'r amgueddfa, cysylltwch â churadur yr amgueddfa berthnasol naill ai dros y ffôn neu dros e-bost.