Lletyau i Bobl Hyn, Ein gweledigaeth ar gyfer y dyfodol