Ailalluogi, annog annibyniaeth

Pa mor anodd yw hi i ddychwelyd i'r ty wedi cyfnod yn yr ysbyty yn dilyn salwch neu anaf? Dydyn ni ddim yn meddwl yn aml am yr effaith sylweddol ar fywyd o ddydd i ddydd, pan fydd hyd yn oed y tasgau symlaf yn anodd eu cyflawni.

 

 

I Eirian, fe wnaeth ymweliadau'r tîm a'r addasiadau wahaniaeth mawr iddi wedi iddi golli ei hyder:

 “Roedd yn helpu mawr cael y tîm i mewn. Maen nhw'n dod â'r tîm i mewn gyda nhw. Fe wnaethon nhw f'annog i ac maen nhw'n rhoi'r hyder i mi drio'n galetach. Os ydych chi adref, gyda'ch amgylchoedd cynnes, mae'n rhwyddach gwella'n gynt."

Mae'r Gwasanaeth Ailalluogi'n cynnig cymorth trylwyr i helpu pobl sy'n ymadfer ar ôl salwch neu anaf, i adennill eu hannibyniaeth.

Bydd y tîm yn cynnwys Therapydd Galwedigaethol, Ffisiotherapydd a gweithwyr cymorth sydd wedi'u hyfforddi. Bydd y tîm yn datblygu cynllun sy'n cynorthwyo unigolyn o'r cyfnod cynharaf posibl, gydol yr amser nes y bydd yn cael ei ryddhau ac yn dychwelyd i'w gartref, y lle mae'n ei garu fwyaf a'r lle y mae am fod.

Mae ein bwletin diweddaraf a'n hanes digidol yn dangos Eirian a Maureen yn eu cartrefi yn ystod eu cyfnod Ailalluogi gyda Donna Owen, Gweithwyr Cymorth Ailalluogi yng Nghyngor Sir Powys a Keith Lewis, Therapydd Galwedigaethol Arweiniol Bwrdd Iechyd Addysgu Powys. Maent yn esbonio sut y gall cydweithio rhwng y gwasanaethau iechyd a gofal wneud gwir wahaniaeth, er mwyn helpu pobl aros yn annibynnol a gallu cynorthwyo'u hunain yn y lle maent am fod, sef eu cartref .

Eirian and Maureen