Help i ofalwyr

Credu Powys Website

 

Credu: Mae Cysylltu Gofalwyr yn gweithio mewn partneriaeth â'r cyngor i gyflwyno'r Gwasanaeth Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth i Ofalwyr ym Mhowys. 

 

 

Gofalwyr Ifanc

Plant a phobl ifanc sydd yn gorfod bod yn gyfrifol am ofalu am rywun sy'n dioddef o salwch corfforol neu salwch meddwl, anabledd corfforol neu ddysgu, neu broblem cyffuriau neu alcohol yw Gofalwyr Ifanc. Mae cymorth ar gael yn enwedig i ofalwyr ifanc gan Gofalwyr Ifanc Powys.

Mae Gofalwyr Ifanc o bob rhan o Bowys wedi dod at ei gilydd i gynhyrchu ffilm fer. Mae'r ffilm yn dwyn sylw at ganfyddiadau rhai o bobl ifanc heb wybod am yr heriau a wynebant o ddydd i ddydd wrth geisio sicrhau cydbwysedd yn eu gyrfa ysgol a'u bywyd yn eu cartref pan fyddant yn gofalu am aelod o'r teulu. 

 

Gofalwyr Seibiant

Dydyn ni ddim yn darparu gwasanaeth i drefnu gofal seibiant yn uniongyrchol, ond mae gan wasanaeth Credu wybodaeth am seibiant ac egwyliau, grwpiau a thripiau, eiriolaeth, cardiau iCare a chymorth i ddefnyddio'r gwasanaethau yma.   Credu Facebook Page

Cyswllt

Prisiau galw