Help i ddod o hyd i gartref gofal

Dod o hyd i Gartref Gofal ym Mhowys

Os ydych chi neu rywun rydych chi'n gofalu amdano/amdani yn meddwl am wneud cartref gofal yn lle preswyl parhaol, defnyddiwch y ddolen isod i chwilio am gartref gofal ym Mhowys a darllenwch y cyngor perthnasol.

Dod o hyd i gartref gofal ym Mhowys (carehome.co.uk)

Symud i Gartref Preswyl neu Ofal Nyrsio

Mae gwneud penderfyniad i symud - fel arfer i rywle yr ydych yn meddwl y cewch fwy o ofal - yn benderfyniad anodd ac efallai hwn fydd y penderfyniad anoddaf y byddwch wedi gorfod ei wneud. 

Mae gan AgeUK llawer o wybodaeth i'ch helpu.  Ewch i ddewisiadau “Cartrefi Gofal” ar wefan AgeUK.

 

 

 

Sut alla'i gael help?

Mae'n bwysig eich bod yn dewis cartref gofal sy'n cwrdd â'ch anghenion. Mae gennych hawl i gael asesiad er mwyn gweld yn union beth yw eich anghenion, p'un ai os yw eich gofal yn mynd i gael ei ariannu gan y Wladwriaeth neu'n cael ei dalu'n breifat. Hyd yn oed os byddwch yn talu'n breifat efallai byddai'n ddefnyddiol i gael asesiad o'ch anghenion os oes siawns y byddwch angen gofyn am nawdd gan y cyngor yn y dyfodol.

I ofyn am asesiad, i weld os ydych yn gymwys ac i weld y costau, defnyddiwch y botwm isod:

Rhagor o Wybodaeth

Dolenni i wefannau eraill:

Age UK – www.ageuk.org.uk

Care home uk – www.carehome.co.uk

 

 

Cyswllt

Prisiau galw