Help gyda cholli clyw

Rydym yn creu gwefan  newydd i’ch helpu chi wneud mwy ar-lein gyda ni, a’n helpu ni gadw llygad, ymateb a’ch diweddaru chi am eich ceisiadau. 

Byddwn yn symud eitemau’n raddol i’r wefan newydd dros y misoedd nesaf ac yn gwrando ar unrhyw sylwadau fydd gennych er mwyn gwella’r wefan ymhellach. 

Defnyddiwch ein gwefan newydd i weld y tudalen hwn 

 

 

Cyswllt

 • Cyfeiriad:
  Gwasanaethau i Bobl sy'n Fyddar ac yn Drwm eu Clyw
  Y Gwalia
  Ffordd Ieithon
  Llandrindod
  Powys
  LD1 6AA
Prisiau galw