Ffurflen Adrodd am Gam-drin

Llenwch y ffurflen cymaint ag sy'n bosibl, yn enwedig i sicrhau fod peryglon yn cael eu dynodi.

 

 

 1. 1. Ynglyn â'r oedolyn sy'n agored i niwed (Testun y cyfeiriad)

 2. 2. Ynglyn â'r cam-drin honedig

 3. Y math o gam-drin honedig (dewiswch yr holl flychau perthnasol)
 4. 3. Ynglyn â'r unigolyn/unigolion a honnir sy'n gyfrifol am y gamdriniaeth

 5. Os oes mwy nag un cyflawnwr honedig wedi cael eu dynodi, nodwch fanylion yn adran B - Gwybodaeth Ychwanegol ar y ffurflen hon
 6. 4. Ynglyn â'r bobl a oedd yn dystion i'r digwyddiad/digwyddiadau

 7. Tyst 1:
 8. Tyst 2:
 9. 5. Ynglyn â'r unigolyn a gyflwynodd y pryder gyntaf

 10. 6. Ynglyn â'r unigolyn sy'n adrodd am y digwyddiad/digwyddiadau i Wasanaethau Cymdeithasol

 11. 7. Manylion yr unigolyn sy'n llenwi'r ffurflen hon

 12. Lle bo hynny'n berthnasol, manylion y rheolwr atebol sy'n gwrthlofnodi'r ffurflen
 13. Gwybodaeth Ychwanegol

 14. Os hoffech gadarnhad dros e-bost fod y ffurflen hon wedi'i derbyn, cyflwynwch eich cyfeiriad e-bost i ni isod:
 15. Cliciwch y botwm isod i adolygu a gwirio eich ffurflen, yna cliciwch ar 'Cadarnhau' ar y dudalen nesaf.