Cludiant Cymunedol

Mae mudiadau gwirfoddol sy'n darparu cynlluniau cludiant cymunedol yn atodi ac yn ychwanegu'r gwasanaethau bws masnachol a than gontract ym Mhowys. 

 

Mae llawer o'r cynlluniau hyn wedi'u cyfyngu i'r henoed a phobl anabl neu bob eraill â phroblemau symudedd. Mae pob un yn rhedeg yn ôl ei reolau ei hyn a dylech anfon unrhyw ymholiad at y sefydliad sy'n darparu'r gwasanaeth. Yn anad dim, nid yw cynlluniau cymunedol wedi'u bwriadu i ddisodli cwtogiad mewn cludiant i gleifion.

Cynllun Ffôn
Dial-a-Ride Aberhonddu 01874 624 060
Cynllun Ceir Gwirfoddol a Cherdyn Tacsi Llanfair-ym-Muallt 01982 553 004
Dial-a-Ride Crughywel 01873 811 097
Gwasanaeth Dial-a-Ride Dyffryn Dyfi 01654 700 136
Dial-a-Ride Y Gelli Gandryll 01497 821 616
Cynllun Ceir Gwirfoddol a Cherdyn Tacsi Tref-y-Clawdd 01547 520 653
Cynllun Cludiant Cymunedol Llanfyllin 01691 656 882
Cynllun Cludiant Cymunedol Llanidloes a'r Cylch 01686 414 997
Cynllun Cludiant Cymunedol Llanwrtyd a'r Cylch 01597 552 727
Cynllun Cludiant Cymunedol Machynlleth a'r Cylch 01654 700 071
Dial-a-Ride Y Drenewydd a'r Cylch 01686 622 566
Cymorth Cymunedol Llanandras a Norton 01544 267 961
Cymorth Cymunedol Rhaeadr Gwy a'r Cylch 01597 810 921
Dial-a-Ride Talgarth 01874 711 023
Cynllun Cludiant Cymunedol Y Trallwng 01938 580 459
Cynllun Ceir Cymunedol Y Trallwng 01938 554 484
Cynllun Ceir Cymunedol Gwasanaeth Brenhinol Gwirfoddol y Merched (W.R.V.S.) 01597 811 278
Cynllun Ceir Cymunedol Ystradgynlais 01639 849 720

Cyswllt

Prisiau galw

Ymgynghoriadau Cyfredol