Cysylltu Bywydau - hanes Mandy

Image of Mandy & Dai Jones

"Efallai na fyddai 'Cysylltu Bywydau' yn gweithio i bawb, ond mi fyddwn i'n bendant yn ei argymell." Dyna neges Mandy Jones, sydd gyda' gwr, Dai, (llun ar y dde) yn gofalu am fferm ddefaid a gwartheg ger Llandrindod ym Mhowys.

Ers dechrau 2011, mae Mandy wedi bod yn gweithio fel rhan o'r cynllun Cysylltu Bywydau. Mae hi'n agor ei chartref i oedolion hawdd eu niweidio ac yn gofalu amdanyn nhw. Cyngor Sir Powys sy'n rheoli'r cynllun yn y sir, ac mae'n cynorthwyo gofalwyr i gael eu hyfforddi ac yn talu cyflog byw iddyn nhw am eu gwaith.

Clywodd Mandy am gynllun Cysylltu Bywydau, ac aeth ati i gysylltu â'r Cyngor i gael rhagor o wybodaeth. Aeth gweithiwr o Cysylltu Bywydau Powys i ymweld â Mandy ac esbonio beth fyddai angen iddi wneud pe byddai hi'n ofalwr cymeradwy, a sut y byddai hi'n cael cefnogaeth a thâl am ei gwaith. Gwnaeth Mandy gais i fod yn ofalwr, ac aeth drwy'r broses asesu a dod yn ofalwr cymeradwy dri mis yn ddiweddarach. 

Mae Mandy a'r oedolion sy'n aros gyda hi yn mynd i ddigwyddiadau cymdeithasol gyda'i gilydd yn rheolaidd, ac mae Mandy'n sicrhau eu bod yn cadw mewn cysylltiad â'u ffrindiau.   

Esboniodd Mandy sut y bydd gofalwr yn cael ei gyflwyno i'r bobl a allai ddod i aros gyda nhw. "Mae yna rywun yn dod atom i aros y noson nos fory fel mae'n digwydd. Ond os nad ydyn nhw'n hapus gyda ni, neu os nad ydyn ni'n hapus gyda nhw, bydd Cysylltu Bywydau Powys yn gwneud trefniadau eraill. Does yna ddim pwysau ar y naill ochr na'r llall i gymryd rhywun penodol i mewn atom.”

Os oes problemau'n codi, mae cefnogaeth ar gael oddi wrth dîm Cysylltu Bywydau y cyngor, ychwanegodd. "Rydym wedi cael cefnogaeth dda. Dim ond codi'r ffôn sydd eisiau, ac maen nhw'n gymwynasgar dros ben.”

Dylai unrhyw un sydd â diddordeb mewn darparu cartref cefnogol a gofalgar i oedolyn hawdd ei niweidio, neu unrhyw un sydd am wybod rhagor gysylltu â ni gan ddefnyddio'r manylion ar y dudalen yma.

Prif dudalen Cysylltu Bywydau

 

 

Cyswllt

Prisiau galw