Cysylltu Bywydau - hanes Diane

Image of Diane Davies

Mae Diane Davies wedi bod wrthi'n gofalu am oedolion hawdd eu niweidio am sawl blwyddyn, ond fe ymunodd â chynllun Cysylltu Bywydau yn 2010.

Dan gynllun Cysylltu Bywydau, mae Diane yn agor ei chartref i oedolion hawdd eu niweidio ac yn gofalu amdanyn nhw. Cyngor Sir Powys sy'n rheoli'r cynllun ac mae'n cynorthwyo gofalwyr i gael eu hyfforddi a hefyd yn rhoi cyflog byw iddyn nhw am eu gwaith.

Mae Diane, sy'n byw yn ardal Machynlleth, yn disgrifio sut mae'r bobl sy'n byw gyda hi yn dod yn rhan o'r teulu. "Er enghraifft, os ydym yn bwriadu mynd i'r dafarn i gael diod fach, neu os ydw i'n mynd i sioe gwn, yna byddan nhw'n dod gyda ni.”

“Mae tîm Cysylltu Bywydau yn Llandrindod yn rhoi cefnogaeth wych i ni, a byddwn yn cyfarfod â gofalwyr eraill Cysylltu Bywydau tua dwywaith y flwyddyn. Ry'n ni hefyd yn cynllunio picnic iddyn nhw ar gyfer y flwyddyn nesaf. Bydd y picnic ar gyfer yr holl ofalwyr a'r bobl sy'n dod i aros gyda nhw," ychwanegodd.

I ddod yn ofalwr Cysylltu Bywydau, fe gwblhaodd Diane broses asesu ar ôl trafod y cynllun gyda staff y cyngor. Mae'r broses yn cymryd ychydig fisoedd i'w chwblhau fel arfer.

“Mae'r tâl yn eithaf da. Fodd bynnag mae'n rhaid i chi dderbyn os ydych chi'n gofalu am bobl yn eich cartref eich hun, eich bod chi ar alwad 24 awr y dydd i bob pwrpas. Efallai na fyddai hynny'n addas i bawb. Mae'n gweithio i mi, fodd bynnag, ac rwy'n hapus iawn i wneud y gwaith," esboniodd Diane.

Dylai unrhyw un sydd â diddordeb mewn darparu cartref cefnogol a gofalwyr i oedolyn hawdd ei niweidio, neu os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r manylion ar y dudalen yma.

Prif dudalen Cysylltu Bywydau