Llinell Ofal Powys

photo of people with careline

Mae Llinell Ofal Powys yn darparu gwasanaeth 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn, gan roi heddwch meddwl wrth gyffwrdd botwm.  Byddwch yn cael eich cysylltu'n awtomatig â chanolfan reoli 24 awr.  Bydd eich enw a'ch cyfeiriad ynghyd â'r manylion cysylltiadau y byddwch wedi'u rhoi i ni yn ymddangos ar y sgrîn er mwyn i'n tîm gysylltu â chi.


Ynghyd â'r Larwm Cymunedol safonol, rydym hefyd yn cynnig cymorth ychwanegol gyda Teleofal. Gall hyn rhoi heddwch meddwl ychwanegol trwy System Larwm Galwyr Ffug sy'n eich galluogi i ddweud wrthym ni os oes rhywun amheus yn dod at eich drws.

Mae nifer o synwyryddion Teleofal eraill ar gael a all seinio'r larwm yn awtomatig petai damwain neu rywun yn sâl.  Gweler yr adran nesaf ar 'Cyfarpar sydd ar gael o Linell Ofal'.

Photo of careline pendant alarm

Larwm Lifeline 400 gyda theclyn o amgylch eich gwddf

Gall y 'Careline alarm', pan fydd yn cael ei wasgu, rhybuddio aelod o'r tîm Llinell Ofal.  Bydd yr aelod o staff yn gallu galw am gymorth gan gymydog, aelod o'r teulu neu'r gwasanaethau brys.

Canfodydd mwg

photo of smoke detector

Gallai'r ddyfais hon arbed eich bywyd, mae'r canfodydd mwg radio hwn yn eich diogelu'n fwy trwy wneud galwad yn syth i'n staff ar y Llinell Ofal.

Yn ogystal â’r larwm mwg, gall y Gwasanaeth Tân gynnig darn ychwanegol o gyfarpar i wella’r system. Gallant osod Larwm Mwg Tunstall yn Tunstall am ddim. Bydd y larwm yma’n cysylltu’n awtomatig â’r ganolfan trin galwadau os bydd yn dechrau seinio ym mhresenoldeb mwg. Os ydych chi, y meddiannwr, yn methu ag ateb Careline, neu os ydych chi’n ffonio’r Gwasanaeth Tân, bydd Careline yn eu ffonio nhw ar eich rhan. Ni fydd y larwm yn cynyddu’r ffioedd a dalwch ar gyfer eich System Careline.

Os hoffech chi gymryd mantais o’r cynnig yma AM DDIM, ffoniwch: 01792 705 000.

Teclyn canfod cwymp

Bydd y teclyn hwn yn gallu canfod cwymp difrifol yn awtomatig a rhybuddio'r tîm Llinell Ofal 24 awr.

 

 

Cost Gychwynnol Unwaith yn Unig i Osod Cyfarpar a Phendant Gwddf 

  Gan Gynnwys TAW   Gyfradd Sero
Cost £37.93   £37.93
TAW @ 20% £7.59    
Cyfanswm £45.52   £37.93

Bydd Pob Tâl yn cael ei Filio Pob Chwarter fel ôl-daliad fel a ganlyn

Ionawr, Chwefror, Mawrth Anfonir anfonebau 1 Ebrill
Ebrill, Mai, Mehefin Anfonir anfonebau 1 Gorffennaf
Gorffennaf, Awst, Medi Anfonir anfonebau 1 Hydref
Hydref, Tachwedd, Rhagfyr Anfonir anfonebau 1 Ionawr
Hydref, Tachwedd, Rhagfyr Anfonir anfonebau 1 Ionawr

Costau Rhentu fesul Chwarter (Gan Gynnwys Monitro a Rhentu Cyfarpar)

Uned Larwmn Careline)

  Gan Gynnwys TAW Cost Wythnosol Gyfradd Sero Cost Wythnosol
Monitro Larwm Wedi'i Rentu (1107) £58.10 £4.47 £48.42 £3.73

Gofyn am y Llinell Ofal

Rydym yn rhoi cymorth i bobl sydd ag amrywiaeth o anghenion i'w galluogi i barhau i fyw'n annibynnol gan wybod bod help wrth law bob amser.  Felly, os byddwch yn cwympo neu mewn argyfwng, gallwch fod yn sicr y bydd help yno'n gyflym.  

Os ydych am ofyn i gael y Llinell Ofal, lawrlwythwch a llenwch y ffurflen gais isod.

Llinell Ofal - Telerau ac Amodau

 

 

[Translate to Cymraeg:] Information Documents

[Translate to Cymraeg:] VAT – Eligibility declaration

[Translate to Cymraeg:] More Information

[Translate to Cymraeg:] Links to other websites:

NHS Falls Services

Cyswllt

Prisiau galw