Gweinidog yn agor Llyfrgell Tr...

16 February 2018

Mae’r Gweinidog Diwylliant a Thwristiaeth, yr Arglwydd Elis-Thomas AC wedi canmol prosiect pum mlynedd i wella lles pobl trwy gyfuno amryw o weithgareddau cymdeithasol, iechyd, hamdden a diwylliannol o dan yr un to.   Fe wnaeth hynny wrth agor y llyfrgell gyhoeddus o fewn canolfan gymuned Tref-y-clawdd a’r Fro ddoe.  Ers mis Rhagfyr y llynedd, mae’r ganolfan wedi bod yn gartref i’r...

Adolygiad Llywodraeth Cymru[

15 February 2018

Bydd Bwrdd Gwella a Sicrhau yn cael ei sefydlu gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru i helpu Cyngor Sir Powys i gydlynu a chyflenwi gwelliannau. Mae Arweinydd Powys, y Cynghorydd Rosemarie Harris wedi croesawu’r newyddion am y bwrdd newydd, a gyhoeddwyd gan Alun Davies, Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus a Huw Irranca-Davies, y Gweinidog Plant a Gofal Cymdeithasol...

Grant £1 miliwn gan y Loteri F...

15 February 2018

Mae consortiwm o wirfoddolwyr, mentrau cymunedol a sefydliadau lleol wedi llwyddo i ennill nawdd gwerth £1.1 miliwn gan raglen Trosglwyddo Asedau Cymunedol y Loteri Fawr.  Daeth consortiwm ‘Going Green for a Living’ ynghyd mewn ymateb i alwad gan Gyngor Tref y Drenewydd a Llanllwchaearn i edrych ar ddulliau newydd a mwy cynaliadwy o reoli mannau agored y Drenewydd h.y.  sut y gallai’r gy...