Rhybudd i yrwyr am amodau gyrr...

12 December 2017

Mae cyflwr y ffyrdd ym Mhowys yn debygol o fod yn anodd i yrwyr bore fory oherwydd tywydd newidiol dros nos. Bydd graeanwyr Cyngor Sir Powys yn mynd allan yn hwyrach heno i drin y prif rwydwaith o ffyrdd.  Ond gyda thymheredd hynod o isel a phosibilrwydd o dywydd gwlyb, gallai cyflwr y ffordd fod yn anodd - hyd yn oed pan gaiff ei graeanu. Meddai'r Cyng Liam Fitzpatrick, Aelod Cabinet Priff...

Casgliadau gwastraff ac ailgyl...

12 December 2017

Mae’r cyngor sir wedi cadarnhau y bydd casgliadau gwastraff (bin du) yn cael eu gwneud dau ddiwrnod yn hwyrach nag arfer ar gyfer cartrefi Powys sydd i fod cael casgliadau’r wythnos hon. Roedd Cyngor Sir Powys wedi atal casgliadau ailgylchu a gwastraff ddydd Llun a dydd Mawrth yr wythnos hon (Rhagfyr 11 a 12) oherwydd y cwymp sylweddol o eira a achosodd cryn drafferth ar draws y sir. Bydd y ...

Aelod Cabinet Priffyrdd yn cef...

12 December 2017

Mae Aelod Cabinet Cyngor Sir Powys wedi rhoi ei gefnogaeth i ymgyrch a fyddai'n gweld y sir yn ddi-blastig. Rhoddodd y Cynghorydd Liam Fitzpatrick, Aelod Cabinet ar faterion Priffyrdd, ei gefnogaeth i'r ymgyrch 'Powys Di-blastig' a lansiwyd ddydd Sadwrn 2 Rhagfyr. "Rwy'n ffodus iawn i deithio'r sir hon bob wythnos i wirio ffyrdd a siarad â phobl am ein cymunedau a'n cymdogaethau," meddai'r Cyng....