Partneriaeth Diogelwch Cymuned...

20 June 2018

Ar ddydd Gwener 15 Mehefin, galwodd aelodau statudol a gwirfoddol Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Powys cyfarfod ‘arbennig’ wedi’i gadeirio gan y Prif Arolygydd Rhiannon Ivens, i ystyried y digwyddiad dau ddiwrnod yn gynt a ddigwyddodd yn Ysgol Uwchradd Llanfair-ym-Muallt. Roedd y cyfarfod o’r partneriaid yn gymorth i wneud yn siwr bod pob sefydliad yn ymwybodol o’r datblygiadau diweddaraf, gan ...

Wythnos Genedlaethol Democrati...

18 June 2018

Ry’n ni’n dathlu merched dylanwadol sy’n ysbrydoli ym Mhowys fel rhan o Wythnos Genedlaethol Democratiaeth. Bydd Wythnos Genedlaethol Democratiaeth yn dechrau ddydd Llun 2 Gorffennaf 2018 gyda thema’r Canmlwyddiant y Bleidlais i nodi canrif ers i ferched ennill yr hawl i bleidleisio a naw deg o flynyddoedd ers Deddf Etholfraint Gyfartal 1928 a roddodd yr un hawliau i ferched bleidleisio ag i ddyn...

Gwaith gwrth-ffugio safonau ma...

18 June 2018

Mae gwasanaeth Cyngor Sir Powys wedi cael ei gydnabod am ei waith yn ymladd yn erbyn y fasnach mewn nwyddau ffug mewn seremoni gwobrau o fri. Derbyniodd Tîm Twyll Defnyddwyr Safonau Masnach gwobr o gymeradwyaeth uchel yng Ngwobrau Rhagoriaeth Gwrth Ffugio gan y Grwp Gwrth Ffugio (ACG) a gynhaliwyd yn y Symposiwm Safonau Masnach Siartredig yn Nottingham.  Derbyniodd y tîm eu gwobr mis yma (Dy...