Gwasanaeth Powys ar y brig mew...

24 September 2018

Mae’r adran lanhau, Cyngor Sir Powys wedi cipio’r brif wobr mewn cynllun gwobrau cenedlaethol. Enillodd yr adran y Tîm Gwasanaeth Gorau (Gwasanaeth Glanhau Adeiladau a Rheoli Cyfleusterau) yng ngwobrau Gwasanaeth Rhagorol Cymdeithas Gwasanaethau Cyhoeddus. Mae’r gwobrau hyn yn dathlu’r gorau o wasanaethau llywodraeth leol ar draws y DU, gyda ffocws ar gydnabod arloesi a gwelliant parhaus. D...

Awduron lleol yn lansio Gwyl L...

20 September 2018

Mae tref y ffin ar Glawdd Offa’n paratoi ar gyfer ei Gwyl Lenyddol gyntaf, wrth i Lyfrgell a Chanolfan Gymuned Tref-y-clawdd baratoi i groesawu 22 o awduron fis nesaf. Bydd Gwyl Lenyddol Tref-y-clawdd yn lansio ddydd Mawrth 2 Hydref ac yn digwydd bob bore dydd Mawrth trwy gydol fis Hydref.  Bydd yn cynnwys rhaglen o awduron addawol yn ogystal â rhai mwy profiadol. Bydd yr gwyl yn cynnwys...

Cymeradwyo cynlluniau am fflat...

19 September 2018

Mae’r cyngor sir wedi cyhoeddi y rhoddwyd sêl bendith i gynlluniau newydd am adeilad tri llawr mewn tref yng ngogledd Powys a fydd yn cynnwys 26 o fflatiau un llofft. Wythnos diwethaf, (dydd Iau 13 Medi) rhoddodd Pwyllgor Cynllunio Cyngor Sir Powys ganiatâd cynllunio i adeiladu’r fflatiau ar dir ger Clwb Bowlio’r Drenewydd yn Lôn Gefn. Bydd y fflatiau’n cael eu datblygu gan Wasanaeth Tai’r cy...