Mae disgyblion Powys unwaith e...

17 August 2017

Cafodd bron 1 ymhob 5 o ganlyniadau Powys ar gyfer 2017 y graddau uchaf A*-A (19.2%) sef cynnydd o bron 1% ers 2016 (18.3%). Roedd 6% o’r canlyniadau yn rhai gradd     A* and 13% arall yn rhai gradd A. Roedd mwy na 4 o bob 10 o ganlyniadau yn rhai graddau A*-B (43.5%) a mwy na 7 o bob 10 o ganlyniadau (73.6%) yn raddau A*-C. Llwyddodd bron pawb a safodd arholiadau CBAC sa...

Teuluoedd o Syria’n dod at ei...

16 August 2017

Daeth bron i 150 o aelodau o deuluoedd Syria sydd wedi setlo yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru at ei gilydd ar Faes y Sioe Fawr ddydd Llun am ddiwrnod o hwyl a phicnic. Cynhaliwyd y diwrnod arbennig ar Faes y Sioe Fawr a’i drefnu gan Wasanaeth Tai Cyngor Sir Powys.  Roedd yn gyfle i’r teuluoedd gwrdd â’i gilydd a rhannu profiadau.  Bu asiantaethau’n gweithio gyda’i gilydd i sicrhau d...

Powys i ddarparu gwasanaethau ...

16 August 2017

Mae un o wasanaethau Powys sy’n gwneud gwaith hanfodol yn ymchwilio i dwyll corfforaethol wedi ehangu ei waith i ddau gyngor yn Lloegr. Enillodd Cyngor Sir Powys gontract tair blynedd i ddarparu gwasanaethau twyll corfforaethol i Gyngor Bwrdeistrefol Taunton Deane a Chyngor Gorllewin Gwlad yr Haf.  Ymhlith y gwasanaethau hynny fydd atal twyll, canfod twyll a lle bydd angen, erlyn unigolion a...

Clirio