Cymeradwyo lefel Treth y Cyngo...

23 February 2017

Mae Cyngor Sir Powys wedi cytuno y bydd cyfraddau treth y cyngor ym Mhowys yn cynyddu o 3.9 y cant yn ystod y flwyddyn ariannol sy’n dod,  yn ôl y cyngor sir. Mewn cyfarfod yn Llandrindod cymeradwyodd y Cabinet argymhelliad o gynnydd o 3.9 y cant, ynghyd â phecyn o arbedion a fydd yn lleihau gwariant y cyngor o £9.6m. Bydd y cynnydd yn golygu y byddai eiddo Band D yn cynyddu o £1,090.06 i £...

Llyfrgell Llanfair-ym-Muallt y...

23 February 2017

Mae Llyfrgell Llanfair-ym-Muallt yn symud i safle arall fel rhan o gynllun i rannu adeilad. Bydd drysau’r llyfrgell ar y Stryd Fawr yn cau am y tro olaf am 5 p.m. dydd Mawrth 7 Mawrth ac yn ail-agor yn adeilad Antur Gwy ar ddydd Iau 16 Mawrth. Mae’r cynllun hwn yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus yn 2016 i sicrhau dyfodol y gwasanaeth o fewn y gymuned leol wrth rannu costau ynni a chynnal a chadw...

Argymhelliad ar gyfer y Gyllid...

22 February 2017

Bydd Cyngor Sir Powys yn ystyried cynnydd llai na’r disgwyl yn nhreth y cyngor o ganlyniad i berfformiad gwell yn y gyllideb gofal cymdeithasol a chostau ariannol is. Roedd cabinet y cyngor wedi argymell cynnydd o 4.5 y cant pan ddaeth y cabinet at ei gilydd yn gynharach y mis hwn, ond bydd gostyngiadau mewn gwariant ar ofal cymdeithasol i oedolion a chostau eraill yn golygu y bydd cynnydd o 3.9 ...

Clirio