Gorsafoedd pleidleisio fydd ar...

25 April 2017

Mae Cyngor Sir Powys wedi cyhoeddi na fydd dros drideg o orsafoedd pleidleisio ar draws Powys yn agor yr wythnos nesaf oherwydd etholiadau heb ornest. Er bod y Cyngor yn annog etholwyr i heidio at y gorsafoedd pleidleisio ddydd Iau Mai 4 ac i ddefnyddio’u hawl i bleidleisio, bydd 36 o orsafoedd pleidleisio ar draws y sir ar gau oherwydd etholiadau un ymgeisydd. Os mai un o’r canlynol yw eich go...

Ceisio barn busnesau ar gynllu...

25 April 2017

Mae’r cyngor yn gofyn barn busnesau Powys ar a oes ganddynt ddiddordeb mewn cynllun ‘masnachwyr cymeradwy’. Mae Tîm Safonau Masnach Cyngor Sir Powys yn gofyn i fasnachwyr a fyddai ganddynt ddiddordeb pe byddai’r cyngor yn sefydlu cynllun ‘Prynu â hyder’ yn y sir. Yn ôl Clive Jones, Arweinydd Proffesiynol Safonau Masnach: “Rydym yn cysylltu â busnesau i weld a oes unrhyw ddiddordeb yn y cynllun m...

Aelod wedi’i wahardd am bedair...

19 April 2017

Bydd cynghorydd sir o Bowys a ymddangosodd gerbron Pwyllgor Safonau am dorri’r Cod Ymddygiad yn dechrau cyfnod o bedair wythnos o waharddiad heddiw. Cafodd y Cynghorydd Gwynfor Thomas, sy’n cynrychioli ward Llansantffraid, ei wahardd o holl fusnes y cyngor sir am bedair wythnos yn dilyn gwrandawiad y Pwyllgor Safonau ar 15 Mawrth.  Rhoddwyd 21 diwrnod i’r Cynghorydd Thomas i apelio yn erbyn ...

Clirio