Erlyn masnachwr yn y farchnad ...

22 June 2018

Mae cyfres o droseddau hylendid bwyd wedi golygu costau o dros £8,000 i fasnachwr a gafodd ei erlyn gan Gyngor Sir Powys. Ymddangosodd Marley Cwmgors Food Limited, sydd hefyd wedi masnachu dan yr enw Roberts Foods ym marchnadoedd awyr agored y Drenewydd a Machynlleth, yn Llys Ynadon Llandrindod ddydd Mercher Mehefin 20 mewn erlyniad dan arweiniad dîm Iechyd yr Amgylchedd y cyngor. Plediodd un o ...

Partneriaeth Diogelwch Cymuned...

20 June 2018

Ar ddydd Gwener 15 Mehefin, galwodd aelodau statudol a gwirfoddol Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Powys cyfarfod ‘arbennig’ wedi’i gadeirio gan y Prif Arolygydd Rhiannon Ivens, i ystyried y digwyddiad dau ddiwrnod yn gynt a ddigwyddodd yn Ysgol Uwchradd Llanfair-ym-Muallt. Roedd y cyfarfod o’r partneriaid yn gymorth i wneud yn siwr bod pob sefydliad yn ymwybodol o’r datblygiadau diweddaraf, gan ...

Wythnos Genedlaethol Democrati...

18 June 2018

Ry’n ni’n dathlu merched dylanwadol sy’n ysbrydoli ym Mhowys fel rhan o Wythnos Genedlaethol Democratiaeth. Bydd Wythnos Genedlaethol Democratiaeth yn dechrau ddydd Llun 2 Gorffennaf 2018 gyda thema’r Canmlwyddiant y Bleidlais i nodi canrif ers i ferched ennill yr hawl i bleidleisio a naw deg o flynyddoedd ers Deddf Etholfraint Gyfartal 1928 a roddodd yr un hawliau i ferched bleidleisio ag i ddyn...