Blwyddyn i fynd ar gyfer grant...

12 November 2018

Mae gan gymunedau ym Mhowys flwyddyn i wneud cais am grantiau i geisio diogelu cofebion Rhyfel Byd Cyntaf i’r dyfodol. Mae Prosiect Cofebion Rhyfel Powys yn cynnig grantiau i drwsio, adfer neu ddiogelu cofebion Rhyfel Byd Cyntaf y sir, ac mae blwyddyn i fynd tan ddiwedd y prosiect. Uchafswm y grant sydd ar gael am waith i drwsio un gofeb yw £5,000 a hyd at £200 i wella’r amgylchedd o gwmpas megi...

Sefyll yn erbyn Cam-drin Domes...

12 November 2018

Rhowch eich addewid i gefnogi dod â thrais yn erbyn merched i ben a darganfod rhagor am wasanaethau cymorth lleol ar gyfer cam-drin yn y cartref mewn llyfrgell yn agos atoch chi. Bydd y Diwrnod Rhuban Gwyn a'r Diwrnod Rhyngwladol ar gyfer Dileu Trais yn erbyn Menywod ar y 25ain o Dachwedd. Eleni i gefnogi'r ymgyrch, bydd arddangosfa yn tynnu sylw at y gwaith sy’n cael ei wneud i fynd i'r afael â...

Llwyddiant wrth erlyn am dybac...

8 November 2018

Dedfrydwyd dyn o’r Drenewydd i Orchymyn Cymunedol 12-mis wedi iddo gael ei erlyn gan Gyngor Sir Powys am werthu tybaco anghyfreithlon ag ynddo lefelau uchel o gadmiwm ar y cyfryngau cymdeithasol. Erlynwyd Matthew Rawsthorne o 207, Lôn y Wennol, y Drenewydd, gan Wasanaeth Safonau masnach y cyngor fel rhan o Operation Date, sef ymgyrch barhaus i geisio atal cyflenwi tybaco anghyfreithlon yn y sir. ...