Cyfarwyddwr Addysg Newydd wedi...

21 March 2017

Mae swyddog llywodraeth leol brofiadol iawn gyda hanes nodedig mewn addysg a gwasanaethau plant wedi cael ei benodi'n Gyfarwyddwr Addysg Cyngor Sir Powys. Mae Ian Budd, sy’n gweithio ar hyn o bryd i Gyngor Sir y Fflint, wedi cael ei benodi'n Gyfarwyddwr Addysg Powys a bydd yn dechrau yn ei swydd newydd yn yr haf. Bu Prif Weithredwr y Cyngor yn ymgymgymryd â’r rôl statudol Cyfarwyddwr Addysg&nbsp...

Cyfleoedd i denantiaid gael sg...

20 March 2017

Mae Cyngor Sir Powys yn gwahodd ei denantiaid tai i ddigwyddiadau sgwrs a phaned â thenantiaid a fydd yn digwydd ar draws y sir ym mis Ebrill. Dyma gyfle anffurfiol i denantiaid alw heibio i drafod mater penodol â staff Gwasanaethau Tai neu i gael sgwrs â chymdogion.  Bydd te, coffi a bisgedi ar gael, felly mae croeso cynnes i denantiaid.  Bydd staff gwasanaethau tai wrth law, a ‘does d...

Diarddel aelod am bedair wythn...

16 March 2017

Mae Cynghorydd Sir Powys yn wynebu cael ei ddiarddel o ddyletswyddau’r cyngor am dorri Cod Ymddygiad Aelodau. Cafodd y Cynghorydd Gwynfor Thomas sy’n cynrychioli ardal Llansantffraid, ei ddiarddel o waith y cyngor sir am bedair wythnos yn dilyn gwrandawiad o’r Pwyllgor Safonau heddiw (dydd Mercher 15 Mawrth).  Mae gan y Cynghorydd Thomas sy’n aelod o grwp Ceidwadol y cyngor, 21 diwrnod i a...

Clirio