Cynllun Neges mewn Potel yn ar...

15 October 2018

Mae trigolion Powys yn cael eu hannog i gadw eu manylion personol a meddygol ar un daflen a’i chadw mewn lleoliad cyffredin sy’n hawdd dod o hyd-ddi, diolch i gynllun newydd. Syniad syml yw cynllun ‘Neges mewn Potel’ a all arbed amser i dimau gwaith cymdeithasol a’r gwasanaethau brys gael hyd i wybodaeth hollbwysig pe bai rhywun yn cwympo neu’n mynd yn sâl gartref. Rydych yn rhoi potel blastig f...

Cynllun llwyddiannus llyfrau b...

12 October 2018

Mae cynllun llyfrau sy’n cael ei ddarparu gan wasanaeth Llyfrgelloedd cyngor Sir Powys ac elusen darllen fwyaf y DU, BookTrust ar fin ehangu ei gynnig i fwy o rieni newydd a babanod. Oherwydd ei lwyddiant a’i boblogrwydd ymysg rhieni mewn cynllun peilot, mae cynllun ‘Siapiau Cyntaf Babi’ wedi ehangu i’r holl lyfrgelloedd ym Mhowys. Yn wreiddiol, cafodd cynllun, sy’n cyflwyno plant a rhieni i ly...

Cynnal a chadw Llwybr Hafren –...

11 October 2018

Mae gwaith cynnal a chadw a chasglu mân sbwriel wedi’i wneud ar dros 100 milltir o’r llwybr sy’n dilyn hynt afon hiraf Prydain, diolch i ymdrechion gwirfoddolwyr cefn gwlad. Daeth staff a gwleidyddion Cyngor Sir Powys i helpu Gwirfoddolwyr Cefn Gwlad Powys i gasglu sbwriel, i ailwampio cyfeirnodau, addasu gatiau a chlirio llystyfiant ar hyd Llwybr Hafren. Cyflawnwyd y gwaith fel rhan o’r digwydd...