Cynghorydd yn Cael ei Atal

Mae’r Pwyllgor Safonau wedi atal y Cynghorydd Sir Price fel Cynghorydd Sir o 27 Mai i 26 Awst 2017. Gellir cael hyd i gopi o Adroddiad y Pwyllgor Safonau yma

Grantiau ar gael i brosiectau ...

23 June 2017

Mae prosiectau cymunedol ac elusennau lleol ym Mhowys yn cael eu hannog i wneud cais am gyllid trwy Gynllun Grant Ceiniogau Powys. Mae grantiau ar gael i sefydliadau bychain ym Mhowys gyda throsiant o dan £20,000.  Croesewir ceisiadau gan unrhyw  brosiect cymunedol neu elusen welcomed ond bydd ceisiadau gan rai sy’n gweithio yn y sectorau iechyd a gofal cymdeithasol, plant a phobl ifan...

Erlyn busnes bwyd ym Mhowys

22 June 2017

Mae busnes ym Mhowys wedi gorfod talu dros £14,000 ar ôl cael ei erlyn gan y Cyngor Sir. Ymddangosodd Canolfan y Dechnoleg Amgen ym Mhantperthog ger Machynlleth o flaen Llys yr Ynadon yn Llandrindod ddydd Mercher, 21 Mehefin. Roedd Tîm Iechyd yr Amgylchedd Cyngor Sir Powys yn arwain yr erlyniad. Plediodd cynrychiolwyr y ganolfan yn euog i ddeng trosedd hylendid bwyd, gan gynnwys: • Methu â chad...

Gwella diogelwch cyffordd yn s...

22 June 2017

Yn dilyn pryderon a gododd cymuned yng ngogledd Powys â’r cyngor sir, mae gwaith wedi’i wneud i wella’r gyffordd. Roedd Cyngor Sir Powys wedi derbyn sylwadau am bryder pobl ynghylch y gwelededd o gyffordd y B4385/U2413 yng Nghwmgolau. Roedd gwaith wedi’i wneud ar y ffordd ger y gyffordd  i hwyluso llwythi anghyffredin sy’n cludo cydrannau i’r fferm wynt newydd ger Cefn Coch. Ond fe gododd y...

Clirio