Powys yn derbyn acolâd am ddod...

23 February 2018

Mae Cyngor Sir Powys wedi derbyn gwobr fawreddog ar ôl arwain y maes fel y cyngor sy’n arbed carbon fwyaf yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon i gyd. Derbyniodd y cyngor y Tlws Mynegai Ailgylchu Carbon i Awdurdodau Lleol oddi wrth Eunomia ddoe (Dydd Iau, 22 Chwefror) wedi iddo ddod ar frig y gynghrair mynegai carbon am lwyddo i arbed 130kg o garbon fesul unigolyn yn 2015/16. Mae mynegai Euno...

Caniatâd Cynllunio wedi'i roi ...

23 February 2018

Mae cynlluniau i gryfhau ffederasiwn ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg yng ngogledd Powys wedi symud gam yn nes at eu nod wrth i Gyngor Sir Powys roi cymeradwyaeth ar gyfer prosiect adeiladu yn Ysgol Carno. Bydd y gwaith yn Ysgol Carno yn golygu na fydd angen i’r disgyblion gael eu haddysgu mewn cabanau dros dro, trwy godi adeilad ysgolion 21ain ganrif gyda darpariaeth ddynodedig i’r blynyddoedd c...

Ysgol Uwchradd Gwernyfed

20 February 2018

Bydd cyfleusterau dysgu a chwaraeon gwell gan ysgol uwchradd o Bowys fel rhan o raglen adnewyddu £7.2m, yn dilyn penderfyniad gan gabinet Cyngor Sir Powys. Fe wnaeth y cabinet, sy’n cyfarfod yn Llandrindod heddiw (20 Chwefror), gymeradwyo gwaith adnewyddu o bwys ar Ysgol Uwchradd Gwernyfed, gan gynnwys cyfleusterau dysgu a chwaraeon, fel rhan o raglen y cyngor ar gyfer Ysgolion yr Unfed Ganrif a...