Ysgol Calon Cymru: Cyhoeddi Tî...

20 April 2018

Wrth i Ysgol Calon Cymru baratoi i agor ei drysau ar 1 Medi 2018, mae’r Corff Llywodraethu Dros Dro yn falch o gyhoeddi penodiadau newydd i’r tîm arwain. Mae Mrs Ionwen Spowage wedi bod yn bennaeth ers mis Ionawr 2018 bellach a bydd  Mr Stephen Patten a Mr Lee Powell yn ymuno â hi fel Dirprwy Benaethiaid. Hefyd, mae  Mrs Gwennan Nicholas a Miss Sian Dyke wedi cael eu penodi fel Penaethi...

Gosod wyneb newydd ar Stryd Fa...

19 April 2018

Mae Cyngor Sir Powys wedi gosod wyneb newydd ar ffordd un o drefi de Powys. Ddechrau mis Ebrill, fe wnaeth Gwasanaeth Priffyrdd y cyngor osod wyneb newydd ar Stryd Fawr Uchaf Aberhonddu.   Fel rhan o’r gwaith, tynnwyd y briciau pafin i ffwrdd a gosod tarmac yn eu lle gan eu bod yn cael eu difrodi gan gerbydau. Gosodwyd nifer o gyrbau newydd hefyd gan fod nifer wedi’u difrodi gan gerbyd...

Cynllun Gwella Corfforaethol c...

18 April 2018

Mae’r Cyngor wedi cymeradwyo cynlluniau uchelgeisiol sy’n amlinellu blaenoriaethau Cyngor Sir Powys ar gyfer y blynyddoedd i ddod. Cafodd Cynllun Gwella Corfforaethol 2018-2023, sy’n nodi pedair blaenoriaeth y cyngor – yr Economi; iechyd a Gofal; Dysgu a Sgiliau; a Thrigolion a Chymunedau – ei gymeradwyo gan y cyngor pan gyfarfu yn Llandrindod ddydd Mawrth, 17 Ebrill. Dywedodd Arweinydd y Cyngor...