Erlyniad tybaco llwyddiannus

20 January 2017

Mae cyn siopwr o'r Drenewydd, a werthodd cynnyrch tybaco anghyfreithlon, gan gynnwys tybaco ffug, wedi osgoi carchar o drwch blewyn. Cafodd Bawan Kadir Husseini, cyn rheolwr ‘The Famous Shop’ ar Stryd y Bont Fer, ei erlyn yn llwyddiannus gan Wasanaeth Safonau Masnach Cyngor Sir Powys fel rhan o ‘Operation Date’, sef yr ymgyrch parhaus i ymladd yn erbyn y cyflenwad o dybaco anghyfreithlon yn y sir...

Etholiad Mai 2017

20 January 2017

Mae trigolion Powys yn cael eu hatgoffa y bydd pob cyngor sir, tref a chymuned yn pleidleisio eleni i ethol cynghorwyr newydd. Ar 4 Mai 2017 bydd etholiadau’n cael eu cynnal ar gyfer cynghorau yn y sir gyda phob un o’r 73 o gynghorwyr presennol yn sefyll i gael eu hailethol. Dywedodd Prif Weithredwr a Swyddog Canlyniadau Cyngor Sir Powys, Jeremy Patterson: "Mae trigolion yn penderfynu dod yn ...

Prawf y Cyfrifiad yn cael ei g...

19 January 2017

Mae’r cyngor sir wedi cadarnhau y bydd prawf cyfrifiad ar raddfa fawr yn cael ei gynnal yng ngogledd Powys fel rhan o'r paratoadau ar gyfer Cyfrifiad 2021. Bydd y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) yn cynnal y prawf ar raddfa fawr ym mis Ebrill.  Bydd y prawf yn cwmpasu 100,000 o aelwydydd ar draws saith awdurdod lleol yng Nghymru a Lloegr.  Sir Drefaldwyn yw un o’r ardaloedd sydd wedi...

Clirio