Ysgol Maesydre, Y Trallwng

11 December 2017

Mae Cadw, Gwasanaeth Amgylchedd Hanesyddol Llywodraeth Cymru, wedi rhoi gwybod i Gyngor Sir Powys am eu bwriad i restru Ysgol Maesydre yn y Trallwng fel adeilad Gradd II. O dan y cynlluniau uchelgeisiol presennol i drawsnewid addysg gynradd yn yr ardal, mae safle Maesydre wedi'i drefnu i fod yn rhan o dir Ysgol Gymraeg newydd y Trallwng.  Ar hyn o bryd, mae'r cyngor yn paratoi ei ymateb i C...

Y tywydd yn cael effaith ar y ...

11 December 2017

Mae trigolion Powys yn cael eu rhybuddio gan y cyngor sir bod eira'r penwythnos yn parhau i achosi trafferthion ar draws y sir. Mae Cyngor Sir Powys yn parhau i brofi galw mawr am ei wasanaethau oherwydd y cwymp sylweddol o eira dros y penwythnos sy'n effeithio ar Bowys gyfan. Er y gellir teithio ar hyd y mwyafrif helaeth o'n brif ffyrdd gyda gofal erbyn hyn, diolch i fflyd graeanu’r cyngor sydd...

Cyhoeddi Datblygiadau Iechyd a...

11 December 2017

Bydd trigolion Powys yn elwa o raglen newydd i gyflwyno 19 o ganolfannau iechyd a gofal integredig newydd ledled Cymru erbyn 2021. Cyhoeddwyd y rhaglen genedlaethol gwerth £68 miliwn yr wythnos ddiwethaf gan yr Ysgrifennydd Iechyd Vaughan Gething ac mae'n cynnwys cynlluniau ar gyfer ailddatblygu Ysbyty Bro Ddyfi ym Machynlleth a Chanolfan Gofal Sylfaenol Llanfair Caereinion. Meddai Carol Shillab...